งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อดี-ข้อเสียของสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อดี-ข้อเสียของสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อดี-ข้อเสียของสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

2 สายคู่บิดเกลียว เสีย : ไม่ค่อยทนทาน ดี : ราคาถูกและติดตั้งได้ง่าย
ดี : มีความยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้มาก เสีย : ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ห่างไกลมาก

3 สายโคแอกเชียล เสีย : ราคาแพง ดี : สามารถม้วนโค้งงอได้ง่าย
ดี : สามารถม้วนโค้งงอได้ง่าย  ดี : ส่งสัญญาณได้ ทั้งในช่องทางแบบเบสแบนด์และแบบบรอดแบนด์ เสีย : ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย เสีย : ราคาแพง

4 สายใยแก้วนำแสง เสีย : ต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้ง
ดี : ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้มาก ดี : ส่งข้อมูลได้ระยะไกลโดยไม่ต้องมีตัวขยายสัญญาณ เสีย : มีราคาแพงกว่าสายส่งข้อมูลแบบสายคู่ตีเกลียวและโคแอกเชียล เสีย : ต้องใช้ความชำนาญในการติดตั้ง

5 ระบบไมโครเวฟ ดี : อัตราการส่งข้อมูลสูง
ดี : ใช้ในพื้นที่ซึ่งการเดินสายกระทำได้ไม่สะดวก ดี : อัตราการส่งข้อมูลสูง เสีย : สัญญาณจะถูกรบกวนได้ง่ายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

6 ระบบดาวเทียม ดี : ส่งสัญญาณครอบคลุมไปยังทุกจุดของโลกได้
ดี : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการส่งข้อมูลของระบบดาวเทียมไม่ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ห่างกันของสถานีพื้นดิน เสีย : มีเวลาหน่วง (Delay Time) ในการส่งสัญญาณ


ดาวน์โหลด ppt ข้อดี-ข้อเสียของสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google