งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี

2 การปฏิบัติงาน ชื่อ นายอิสมาแอ สาแม คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่นฯ พนักงานที่ปรึกษา นายกำธร ทองขุนดำ ตำแหน่ง ผอ.กต.จว.ปน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ถึง

3 ทำเนียบ กกต.ปัตตานี

4 รับผิดชอบในตำแหน่งงาน
งานการเลือกตั้ง งานการมีส่วนร่วม งานบริการ และงานพรรคการเมือง

5 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ทำอะไรบ้าง งานการเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่การจัดเอกสาร ส.ถ./ผ.ถ. ๒๗ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๖ ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. ๒๘ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง พิมพ์รายชื่อหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่น และคะแนนการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือคีย์ข้อมูลเลือกตั้งลงในฐานข้อมูล

6 ต่อ... ลงพื้นที่ เป็นผู้ช่วยวิทยากร เป็นผู้สาธิตเครื่องลงคะแนน ถ่ายรูป
สังเกตการณ์การเลือกตั้ง สาธิตเครื่องลงคะแนน เป็นผู้ช่วยวิทยากร เป็นผู้สาธิตเครื่องลงคะแนน ถ่ายรูป

7 งานการมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่พิมพ์งาน หรือสรุปโครงการต่างๆ
เช่น โครงการพลเมืองพัฒนาประชาธิปไตย พิมพ์วารสาร กกต.ตานี ลงพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ โครงการสอบแข่งขันประชาธิปไตยวัยทีน จัดรายการวิทยุ เส้นทางประชาธิปไตย และรายการรัฐสภาของเรา

8 งานธุรการ และบริการ ถ่ายเอกสาร จัดเอกสารวาระการประชุม ส่งเอกสาร
รับสมัครเจ้าหน้าที่บุคลากรจ้างเหมาบันทึกข้อมูล เสริฟการแฟ

9 งานพรรคการเมือง จัดเอกสาร และส่งเอกสาร
เรื่อง รายการค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้ง ผถ./สถ.30 ส่งเอกสารประกาศค่าใช้จ่าย

10 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.ได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบการทำงานภายของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี 2.ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานสหกิจ 3.ได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตจริงในการทำงาน 4.ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

11 ประสบการณ์ที่ประทับใจ/ประสบการณ์พิเศษ
ประสบการที่ประทับใจ ประการแรก ประสบการณ์จริงที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ คือ ได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริง ประการที่สอง การถ่ายทอความรู้ของพี่ๆในสำนักงานมีความเต็มใจ ประการที่สาม การได้มีโอกาสศึกษาในเชิงทฤษฎี

12 ต่อ.... ประสบการณ์พิเศษ จัดรายการวิทยุ เส้นทางประชาธิปไตย รัฐสภาของเรา

13 ปัญหาและอุปสรรค การทำงาน การปรับตัว การสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจของงาน

14 สิ่งที่คาดหวัง ความเข้าใจถึงระบบการทำงานภายของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานีในเชิงลึกทั่งในด้านงานต่างๆ ซึ่งได้แก่ กระบวนการทำงานขององค์กรอิสระ หรือโครงสร้างในการทำงานอย่าง การประสานของหน่วยราชการ กระบวนการทำงาน หรือบทบาทหรืออำนาจหน้าที่โดยแท้จริงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีการปฏิบัติหน้าที่

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google