งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ปัญญา

2 ปัญญามีประโยชน์อย่างไร
แก้ปัญหา ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ประสบความสำเร็จ สร้างสุขให้ชีวิต ไม่ประสบความสำเร็จเพียงด้านเดียว

3 ความรวย, ชื่อเสียง ไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง
คนไม่มีปัญญา แก้ไขปัญหาไม่ได้ มองเห็นอะไรอย่างผิดๆ ถูกคนเอารัดเอาเปรียบ ล้มเหลวในชีวิต มีความทุกข์ อาจารย์จบด็อกเตอร์ถูกจับเข้าคุก หมอฆ่าหั่นศพเป็นชิ้นๆ นักการเมืองคดโกงหน้าด้านๆ ไม่ทำงาน คอยหาเงินอย่างง่ายๆ ความรวย, ชื่อเสียง ไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง

4 จะมีปัญญาได้อย่างไร นิยามของปัญญา องค์ประกอบของปัญญา ?
ความสง่างามของจิตใจมนุษย์, ธรรมชาติอันสูงส่งของมนุษย์ องค์ประกอบของปัญญา แก้ปัญหาได้ สร้างความสุข มีประสิทธิภาพ (แยบคาย) มีคุณธรรม

5 ความสำเร็จของชีวิต Success Work Family Life Society จะทำได้อย่างไร

6 ธรรมชาติของมนุษย์ ร่างกาย สมอง นิสัย ทัศนคติ ตา กุศล กิเลส หู ปรุงแต่ง
จิตใจ จมูก ลิ้น

7 การกระทบใจ - เกิดตัณหา - เฉยๆ ร่างกาย สมอง นิสัย ทัศนคติ ตา ตอบสนอง
กุศล กิเลส หู ปรุงแต่ง จิตใจ จมูก ลิ้น

8 สิ่งยั่วยุของโลก ความสวยงาม ความร่ำรวย ความอยากต่างๆ ความทันสมัย
ความตื่นเต้น ตวามสนุก

9 ปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร
เข้าใจสิ่งยั่วยุของโลก เข้าใจรสอร่อยของโลก หาอุบายที่จะเอาชนะได้ ความพอเพียง ความพอใจ ความขยัน วางแผน ชนะใจตนเอง ชนะโลก

10 ศัตรูในใจตนเอง ขี้เกียจ การมองโลกแง่ร้าย การมองตนเองต่ำเกินไป
การมองตนเองสูงเกินไป ความไม่รู้ การคบเพื่อน ขาดทักษะความรู้ ขาดการค้นคว้าอย่างถูกต้อง

11 ศัตรูในโลก ปัญหาในโลก ไม่มี ขึ้นอยู่กับการมองของเรา มี -> แก้
ไม่มี -> สบายไป

12 การกำจัดศัตรูในใจตนเอง
เข้าใจตนเอง มองเห็นมัน กำจัดมัน ฆ่ามันทันทีไม่ได้ ไม่สนใจมัน อย่าให้อาหารมัน ลด ละ เลิก เสือตัวใหญ่อยู่ในตัวเรา อย่าให้อาหารมัน มันจะตายเอง ตอบสนองต่ออารมณ์ให้ถูกต้อง

13 ทำอย่างไรจะมองเห็น อย่าเครียด ค่อยๆฝึก ฝึกสมาธิ อานาปานสติ
มองเห็นลมหายใจตนเอง เข้า, ออก ยาว, สั้น มองเห็นตลอดเวลาที่ทำได้ พัฒนาไปมองใจของตนเอง โกรธหรือปล่าว เศร้าหรือปล่าว เหงาหรือปล่าว โลภหรือปล่าว อย่าเครียด ค่อยๆฝึก

14 แก้ปัญหาภายนอก เคลียร์งานที่สำคัญให้หมด อย่าพอกพูนงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทำได้ดี ใช้เวลาน้อย หาเทคนิคของการแก้ปัญหา การเลือกเฟ้น Math ศึกษาปัญหาสำเร็จรูปที่มีคนแก้แล้ว (ศึกษาจากผู้รู้)


ดาวน์โหลด ppt การใช้ปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google