งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นสำคัญในการประชุม Video Conference

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นสำคัญในการประชุม Video Conference"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นสำคัญในการประชุม Video Conference
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556

2 ประเด็นสำคัญ TABLET การเตรียมการสอบ O-NET การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในระดับตำบล การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ TABLET

3 การเตรียมการสอบ O-NET
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ การทดสอบ O-NET ปี กศ. ๒๕๕๕ การเตรียมตัวของสถานศึกษาและน.ร. การปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา และ สพท. ที่เป็นศูนย์สอบ O-NET

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับตำบล
นโยบาย & กรอบการดำเนินงาน กรณีตัวอย่าง สพป.ลพบุรี เขต ๒ แบบกรอกข้อมูล ตามหนังสือที่ ศธ.๐๔๐๐๖/ว๑๘๖ และ ตัวอย่างข้อมูลตามหนังสือที่ ศธ. ๐๔๐๐๖/ว๒๔๓ ใน website ส่งในการประชุม ผอ. สพท. วันที่ ๑๑-๑๒ ก.พ. ๕๖ ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

5 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ (งบลงทุน)

6 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(TABLET)
การระวังรักษา โดยเฉพาะประเด็นตามข่าวที่มี ผู้ไม่ประสงค์ดีขโมยเครื่อง TABLET

7 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นสำคัญในการประชุม Video Conference

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google