งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

2 1. กล่องซีพียู (CAST)

3 เมนบอร์ด (MAIN BOARD)

4 ซีพียู (CENTRAL PROCESSING UNIT)

5 ฮาร์ดดิสก์ (HARD DISK)

6 การ์ดแสดงผล (GRAPHIC ADAPTER CARD)

7 ฟลอปปี้ดิสก์ไดรว์ (FLOPPYDISK DRIVE)

8 หน่วยความจำแรม (RAM MEMORY)

9 2. จอภาพ (MONITOR)

10 3. แป้นพิมพ์ (KEYBOARD)

11 4. เมาส์ (MOUSE)

12 5. เครื่องพิมพ์ (printer)

13 6. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

14 โมเด็ม (MODEM)

15 สแกนเนอร์ (SCANNER)

16 ซาวด์การ์ด (SOUND CARD)

17 ซีดีรอมไดรฟ์ (CD-ROM DRIVE)

18 ลำโพง (SPEAKER)

19 เครื่องสำรองไฟ (UPS)

20 แบบทดสอบ

21 1. คีย์บอร์ดส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นคีย์บอร์ดแบบใด
ก ปุ่ม ข ปุ่ม ค ปุ่ม ง ปุ่ม

22 2. อุปกรณ์ใดสามารถรับข้อมูลที่เป็นรูปภาพเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ก. เมาส์ ข. จอภาพ ค. คีย์บอร์ด ง. สแกนเนอร์

23 3. ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้จอภาพมีคุณภาพดี
ก. อัตราการกวาดจอภาพ ข. จำนวนพิกเซลบนจอภาพ ค. จำนวนสีที่จอภาพสามารถแสดงได้ ง. ถูกทุกข้อ

24 4. เครื่องพิมพ์ชนิดใดสามารถสร้างสำเนาเอกสารได้หลายชุด
ก. เครื่องพิมพ์ INK JET ข. เครื่องพิมพ์ LASER ค. เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น ง. เครื่องพิมพ์ DOT MATRIX

25 5. ข้อใดคือความหมายของโมเด็ม
ก. อุปกรณ์คัดลอกรูปภาพ ข. หน่วยความจำชนิดหนึ่ง ค. อุปกรณ์รับ - ส่งข้อมูล ผ่านสายโทรศัพท์ ง. อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากกระแสไฟฟ้า

26 6. ข้อใดคือหน่วยวัดอัตราความเร็วของโมเด็ม
ก. Mb ข. Byte ค. MHz ง. bps

27 7. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเมาส์
ก. ใช้วาดภาพ ข. ใช้พิมพ์ข้อความ ค. ใช้ควบคุมพอยน์เตอร์ ง. ใช้เลือกข้อมูลหรือคำสั่ง

28 8. ความละเอียดของจอภาพวัดจากสิ่งใด
ก. จำนวนพิกเซลบนจอภาพ ข. อัตราการกวาดของจอภาพ ค. จำนวนสีที่จอภาพสามารถแสดงได้ ง. ถูกทุกข้อ

29 9. เครื่องพิมพ์ชนิดใดที่ให้คุณภาพการพิมพ์สูงที่สุด
ก. เครื่องพิมพ์ดีด ข. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ค. เครื่องพิมพ์ดอทเมทริกซ์ ง. เครื่องพิมพ์แบบหมึกพ่น

30 10. ข้อใดคือหน้าที่หลักของโมเด็ม
ก. ใช้ในการเก็บข้อมูล ข. ใช้ในการแสดงผล ค. ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ง. ใช้รับส่งข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

31 จบการทดสอบ


ดาวน์โหลด ppt ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google