งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และการตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และการตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และการตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel
พนิดา พาณิชกุล ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์ บริษัท เคทีพีคอมพ์แอนด์คอนซัลท์ จำกัด

2 การวิเคราะห์และการตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel
พนิดา พาณิชกุล ยุทธภูมิ วงศ์วัฒนฤกษ์ บริษัท เคทีพีคอมพ์แอนด์คอนซัลท์ จำกัด 339 บาท

3 การวิเคราะห์และการตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel
Model and Decision Analysis Optimization Linear Programming Make or buy Decision Investment decision problem Transportation problem Production problem Inventory Planning problem

4 การวิเคราะห์และการตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel
Integer Linear Programming Employee Scheduling Capital Budgeting Production Mix Purchasing-Procurement problem

5 การวิเคราะห์และการตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel
Network Model Assignment Model Shortest Path Equipment Replacement problem Maximal Flow problem

6 การวิเคราะห์และการตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel
Goal Programming Goal seeking AHP (Analytical Hierarchical Approach) Regression Analysis Time Series Forecasting Queuing Theory Simulation Model

7 การวิเคราะห์และการตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel
Project Management Model PERT/CPM Gantt Chart Decision Model Tree Payoff table


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และการตัดสินใจปัญหาเชิงธุรกิจด้วย Microsoft Excel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google