งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมตัวศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมตัวศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมตัวศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

2 เอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่า
ต้องดำเนินการอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีอ่อน สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตร หรือ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล ( ถ้ามี ) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ) ทุกหน้าทุกแผ่น หนังสือรับรองการทำงาน / การเรียน ลูกจ้าง : ระบุวันที่เริ่มทำงาน , ตำแหน่ง, อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ

3 ส่งรายชื่อให้มูลนิธิฉือจี้

4

5 การเตรียมตัวก่อนเดินทาง
ร่มกันฝน อากาศที่ไต้หวันค่อนข้างแปรปรวนและมีความชื้นสูง ในบางครั้งอาจมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาอุณหภูมิอาจจะเหลือ องศา ติดเสื้อแจ็คเก็ตไว้ตลอดเวลารวมทั้งเวลาขึ้นเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - ไทเป ใส่ถุงเท้าเพราะสำนักงานฉือจี้เป็นพื้นไม้ต้องถอดรองเท้า แต่งกายสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องใส่สูท (ถ้าสะดวกใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อความสวยงามและพร้อมเพรียงกัน) รองเท้าใส่สบายและหุ้มส้น ใส่รองเท้ากีฬาได้ ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงและนำรองเท้าเผื่อไว้ 1 คู่และยาประจำตัว

6 การเตรียมตัว การเตรียมกระเป๋าน้ำหนักควรเอาไปให้เบาที่สุด เพราะเผื่อว่าตอนกลับอาจจะซื้อของเยกลับมาเยอะแต่คนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม การแลกเงินสามารถแลกกับคุณส้มได้เลยที่สนามบินตอนเจอกัน และถ้าสมมุติว่าแลกแล้วใช้ไม่หมดสามารถแลกคืนในกับคุณส้มในอัตรา ที่แลกมา

7 ธรรมเนียมปฏิบัติของฉือจี้
รับประทานอาหารในชามของเราให้หมดไม่มีเศษข้าวหลงเหลือ ถ้าเป็นบุฟเฟต์ให้ตักพอดีทาน ถ้าไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ให้ใช้ช้อนกลางในการตักกับข้าว เข้าแถวสองตอนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาเดินเข้าสำนักงานหรือสถานที่ของฉือจี้ กรุณาลดเสียงขณะเยี่ยมชมโรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยและสมณาราม เตรียมถุงผ้าใส่ของเวลาซื้อของในพิพิธภัณฑ์ฉือจี้หรือสำนักงานของฉือจี้เพื่อลดปริมาณขยะ ถุงผ้าใส่ของที่ทางมูลนิธิฉือจี้ผลิตมีจำหน่าย การซื้อของในร้านค้าสะดวกซื้อหรือร้านค้าบางแห่งในไต้หวันจะไม่มีถุงใส่ให้ ถ้าต้องการถุงพลาสติกใส่ของต้องเสียเงินเพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมตัวศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google