งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพของ ระบบสารสนเทศ ดานอุบัติเหตุจราจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพของ ระบบสารสนเทศ ดานอุบัติเหตุจราจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพของ ระบบสารสนเทศ ดานอุบัติเหตุจราจร

2 ระบบการบริหารจัดการความ ปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด (Provincial Road Safety Management System; PRSS)

3 Key features of PRSS User friendly User friendly Low cost implementation Low cost implementation Flexibility-platform independent Flexibility-platform independent Sizeable solution-Internet based Sizeable solution-Internet based Research based development-good solution, constant backup Research based development-good solution, constant backup Sustainability-open source software Sustainability-open source software

4 ISDOHPolice PHYSICAL FRAME WORK FOR EACH PROVINCE Provincial Server: Data Extraction & Data Linking User computers equipped with Data mining, Expert System and GIS Visualization Modules

5 โรงพยาบาลกรมทางหลวง ตำรวจ รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุจาก ฐานข้อมูลต่างๆ Provincial Server: Data Extraction & Data Linking 1

6 Server Side Interface

7

8 Desktop Computing Data Mining Module GIS and DSS Module Linked Data from Server User Desktop 2

9 Data Mining Module

10 Data Mining Module Progress Till Date Progress Till Date Data Mining of IS and DOH Data Mining of IS and DOH Medical (7 Reports) Medical (7 Reports) Pedestrian (6 Reports) Pedestrian (6 Reports) Engineering (5 Reports) Engineering (5 Reports) DOH (12 Reports) DOH (12 Reports) On Going Progress On Going Progress Data Mining of Police data Data Mining of Police data

11 ตัวอย่างโปรแกรม และการนำไปใช้

12

13

14

15

16

17 GIS and DSS Module

18 Progress Till Date: Progress Till Date: Data Entry Module for IS/DOH Data Entry Module for IS/DOH Spatial Analysis Module (Buffering) Spatial Analysis Module (Buffering) Black Spot Module Black Spot Module On Going Progress: On Going Progress: Visualization of queries for DSS and Expert Sys. Visualization of queries for DSS and Expert Sys. GIS and Expert Sys. Module

19 Data Capturing Interface Navigation/ other tools MapInfo Legend Print Pan Zoom In Zoom Out Full Extent Identify Search ตัวอย่างโปรแกรม และการนำไปใช้

20 Data Capturing Interface Navigation/ other tools MapInfo Legend Print Pan Zoom In Zoom Out Full Extent Identify Search

21 Detail information about any accident Instant info about accident

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยและพัฒนา ศักยภาพของ ระบบสารสนเทศ ดานอุบัติเหตุจราจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google