งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลสวน (Garden Maintenance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลสวน (Garden Maintenance)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลสวน (Garden Maintenance)
ดร. สุภาพรรณ ธรรมสุวรรณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 การดูแลรักษาสวน การบำรุงรักษาสนามหญ้า (lawn improvement)
การตัดแต่งทรงพุ่ม (pruning) การใส่ปุ๋ย (fertilization) การกำจัดวัชพืช (weeding) การควบคุมศัตรูพืช (pest control) การปรับปรุงสวน (garden improvement)

3 การดูแลสนามหญ้า ตัดหญ้าบ่อยๆด้วยใบมีดที่คม อย่าตัดหญ้าสั้นเกินไป
หญ้าตัดหญ้าขญะที่สนามหญ้าเปียก ให้ปล่อยเศษหญ้าสั้นๆไว้ที่สนามเพื่อช่วยคลุมดิน ให้น้ำลึกลงผิวดินและไม่ต้องบ่อย หลีกเลี่ยงการให้น้ำเวลากลางคืน อย่าใส่ปุ๋ยมากเกินไป อย่าเอาปุ๋ยมาผสมกัน ให้ปลูกหญ้าให้แน่น คอยป้องกันวัชพืชให้ดี เลือกสารกำจัดวัชพืชอย่างเหมาะสม

4 สวนสวยงามตลอดต้องการการดูแล

5 การตัดแต่งต้นไม้ (pruning)
เพื่อให้พุ่มใบบางขึ้น (to thin dense growth) เพื่อซ่อมแซมลักษณะของทรงพุ่ม (to correct or repair damage) เพื่อกระตุ้นให้ออกดอกและผล (to encourage flower and fruit production) เพื่อควบคุมการเจริญเติบโต (to direct or control growth) เพื่อให้เป็นรูปร่างต่างๆ (to achieve a special effect or an artificial form) เพื่อช่วยในการขนย้ายต้นไม้ (prune to compensate for transplanting)

6 เครื่องมือ (Tools)

7

8 หลักการตัดแต่งกิ่ง (pruning)
กิ่งตอที่เหลืออยู่ กิ่งที่เสียดสีกัน กิ่งกระโดงหรือกิ่งน้ำค้าง กิ่งที่งอกบริเวณโคนต้น กิ่งที่อยู่ใกล้กันกับกิ่งใกล้เคียงเกินไป กิ่งมุมแคบ กิ่งที่อ่อนแอ กิ่งที่แห้งตาย กิ่งที่มีกิ่งย่อยแตกเป็นฝอย

9 การตัดกิ่งแห้ง ดอกแห้ง กิ่งที่เป็นโรค

10 ตัดแต่งไม้พุ่มให้มีรูปทรง

11 วิธีการตัดแต่งกิ่ง Pinching ใช้หัวแม่มือเด็ดยอดอ่อนออก เพื่อให้แตกพุ่ม
Thinning ตัดแต่งบางกิ่งออกเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งขึ้น Heading back ตัดให้บริเวณตาข้าง เพื่อก่อเกิดกิ่งเล็กๆขึ้น Shearing ตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นทรงพุ่มต่างๆ (Topiary) y

12 pinching Rejuvenate prunning

13 Shearing Topiary

14 การบำรุงรักษาสนามหญ้า (lawn improvement)
การตัดหญ้า (mowing) การให้น้ำ (watering) การใส่ปุ๋ย (fertilization) การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (pest control)

15 การใส่ปุ๋ย (Fertilization)
ธาตุอาหารหลัก (Macroelements) Primary nutrients : NPK Secondary nutrients : CaMgS 2. ธาตุอาหารรอง (Microelements) B Cu Fe Cl Mn Mo Zn

16 ศัตรูพืช (Pests) แมลง (Insects) ได้แก่ เพลี้ย ด้วง มวนต่างๆ
โรค (Diseases) ได้แก่ เชื้อรา แบคที่เรีย ไวรัส อื่นๆ(Others) ได้แก่ ใส้เดือนฝอย ทาก

17

18 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
วินิจฉัยสาเหตุ หาวิธีป้องกันและกำจัดที่เหมาะสม ถ้าใช้สนสารเคมี ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ควรฉีดสารเคมีตอนเย็น อย่ากินอาหาร นำเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้ ต้องอาบน้ำ ชำระร่างการให้สะอาดหลังจากฉีดพ่นสารเคมี

19 ปุ๋ย (fertilizers) Organic fertilizer Inorganic fertilizer 15-15-15
46-0-0

20 Garden improvement การเพิ่มเติม การแก้ไขบางส่วน
การเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt การดูแลสวน (Garden Maintenance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google