งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Study Design ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Study Design ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Study Design ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

2 2 Basic Research Applied Research Prospective Study Retrospective Study Cross-sectional Observation Study Descriptive Study Analytical Study Experimental Study Documentary Research Clinical Research Community Research Health Service Research แบบงานวิจัย (Research Design)

3 3 ประเภทของการวิจัย Descriptive Study Cohort Study Case Control Study Cross-sectional Study Experimental Study

4 4 Descriptive Study Case Report Case Series Description of case selected No hypothesis testing No comparison group Retrospective or Prospective

5 5 Cross sectional study Study Population Outcome Past ----------- Present ----------- Future = Picture Snap-Shot

6 6 Cohort Study Exposure + Exposure - Disease + Disease - Disease + Disease - ส่วนใหญ่เป็น Prospective Cohort ถ้ามีข้อมูลสมบูรณ์อาจทำ Retrospective Cohort ได้ เป็นการศึกษาไปข้างหน้าจากเหตุไปหาผล

7 7 Case-Control Study Disease + (Cases) Disease – (Control) Exposure + Exposure - Exposure + Exposure - เป็นการศึกษาจากผลย้อนกลับไปที่สาเหตุ ประหยัดกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า เหมาะสำหรับโรคที่พบน้อย

8 8 Randomized Controlled Trial Population Random New Treatment Control or Standard Treatment Success Fail Success Fail

9 9 Before and After Study Study Population Study Population Intervention Measure1Measure2

10 10 Cross-over Study Population A Intervention 1 Population A Intervention 2 Measure A1 Wash Out Period Measure A2 Population B Intervention 2 Population B Intervention 1 Measure B2 Wash Out Period Measure B1

11 11 Observational Study Experimental Study Observational (Natural Exposure) Experimental (We assigned exposure) Randomized Control Trial Quasi Experimental Descriptive -no control group -no hypothesis testing Analytical (with control group) Prospective (Cohort) Retrospective (Case-Control) Cross sectional


ดาวน์โหลด ppt Study Design ผศ.( พิเศษ ) น. พ. นภดล สุชาติ พ. บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google