งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Beautiful Quotes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Beautiful Quotes."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Beautiful Quotes

2 เฉพาะผู้ที่กล้าที่จะเจ็บตัวหนัก
จึงจักเป็นผู้ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

3 ความผิดพลาดคือสะพานให้ข้าม
ระหว่างการไร้ประสบการณ์และปัญญา

4 เมื่อข้าพเจ้าตาย ข้าพเจ้าประสงค์ให้ผู้ที่รู้จักข้าพเจ้าดีที่สุดกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้ปักต้นไม้และปลูกดอกไม้ในที่ซึ่งข้าพเจ้าคิดแล้วว่าดอกไม้จะเติบโตได้

5 โลกมักยืนอยู่ข้างๆเพื่อเปิดทาง
ให้กับผู้ที่รู้ว่า ตนเองกำลังจะไปไหน

6 จงแล่นเรือออกจากท่าอันปลอดภัย
กางใบเรือรับลม ออกสำรวจ จงฝัน และค้นหา

7 ผู้ประสบความสำเร็จคือผู้ที่สามารถวางรากฐานอันมั่นคง ด้วยก้อนหินที่คนอื่นขว้างใส่เขา

8 จงเป็น การเปลี่ยนแปลง อย่างที่คุณต้องการจะเห็น

9 เมื่ออำนาจแห่งความรักมีชัยชนะเหนือความรักอำนาจ เมื่อนั้นโลกจะรู้จักสันติภาพ

10 เทียนไม่สูญเสีย อะไรเลยเมื่อจุดต่อ ให้เทียนอีกเล่มหนึ่ง

11 ข้าพเจ้าคิดแล้วคิดอีกเป็นเดือนเป็นปี เก้าสิบเก้าครั้ง ข้อสรุปที่ได้นั้นผิด ครั้งที่หนึ่งร้อย ข้าพเจ้าจึงถูก

12 ความรักและความใจดี ไม่มีวันสูญเปล่า

13 วิธีที่สั้นที่สุด ที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างก็คือการทำทีละอย่าง

14 เราจะหาหนทางให้พบก็ได้ หรือสร้างหนทางขึ้นมาก็ได้

15 ทุกสิ่งที่เราเป็น คือผลของทุกสิ่งที่เราคิด

16 แล้วบางทีมันจะมา ในเวลาที่คุณไม่คาดหวัง
ความสำเร็จไม่ใช่บางสิ่งที่คุณตามล่าหาอยู่ มันเป็นสิ่งที่คุณต้องทุ่มเทพยายามอย่างแน่วแน่ แล้วบางทีมันจะมา ในเวลาที่คุณไม่คาดหวัง

17 ว่าวขึ้นสูงที่สุดได้
เมื่อปะทะกับลม ไม่ใช่ด้วยลม

18 ถ้าเรือของคุณไม่เข้ามา ก็จงว่ายน้ำออกไปหามัน

19 ไม่ใช่ภูเขาที่เราเอาชนะ แต่เราเอาชนะตัวเราเอง

20 แม้คุณอยู่ในช่องวิ่ง
ที่ถูกต้อง คุณจะถูกแซงไป ถ้าคุณเอาแต่อยู่กับที่

21 ความรักเยียวยาผู้คนได้ ทั้งผู้ที่ให้และผู้ที่รับ

22 จงเดินก้าวแรกในความเชื่อ
คุณไม่ต้องมองเห็นบันไดทั้งหมด แค่เดินก้าวแรกเท่านั้น

23 การเดินทางพันลี้ เริ่มต้นจากก้าวแรก

24 อันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่อยู่ที่เป้าหมายสูงเกินไปแล้วเราพลาด แต่อยู่ที่มันต่ำเกินไป แล้วเราบรรลุถึง

25 With Metta, Bro. Oh Teik Bin
ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งสุดท้าย ความล้มเหลวไม่ใช่โชคชะตา ความกล้าที่จะพยายามต่อไปต่างหากที่สำคัญ May constant reflection on Beautiful Quotes help us grow in Wisdom and Compassion. With Metta, Bro. Oh Teik Bin The End


ดาวน์โหลด ppt Beautiful Quotes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google