งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

time… Word and chance. Three irrevocable things in your life are …

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "time… Word and chance. Three irrevocable things in your life are …"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 time… Word and chance. Three irrevocable things in your life are …
3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้ . . . time… เวลา Word คำพูด and chance. และโอกาส

2 serenity… honesty… Three undeniable things in your life are .
3 สิ่งที่ควรจะมีในชีวิตเราคือ serenity… ความสงบ honesty… ความซื่อสัตย์ and hope. ความหวัง

3 Three gems of your life are …
สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิตเราคือ love … ความรัก self-esteem… เคารพตัวเอง and true friends. และเพื่อนแท้

4 dreams... success... and fate. Three uncertainties in your life are...
ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่างคือ… dreams... ความฝัน success... ความสำเร็จ and fate. และโชคชะตา

5 liquor... arrogance... and anger.
Three things that deteriorate your life are ... 3 สิ่งที่บ่อนทำลายชีวิตเราคือ… liquor... สุรา arrogance... ความหยิ่งผยอง and anger. และความโกรธ

6 Kind hearts are the garden… จิตใจดีเป็นดั่งสวน
Kind thoughts are the roots… ความคิดดีเป็นรากไม้ Kind words are the blossoms… คำพูดดี เป็นดั่งดอกไม้บานสะพรั่ง Kind deeds are the fruits… การกระทำดีเปรียบเหมือนผลไม้ จิตใจดี, คิดดี, พูดดีและกระทำดี


ดาวน์โหลด ppt time… Word and chance. Three irrevocable things in your life are …

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google