งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)
ศรีสุดา แสงไสยาศน์ รหัส

2 การทดสอบก่อนการออกกำลังกาย
ทดสอบเต็มความสามารถ (maximal testing) ใช้สำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายค่อนข้างแข็งแรง ทดสอบต่ำกว่าความสามารถสูงสุด (submaximal testing) สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังมาก่อน

3 อุปกรณ์ที่นิยมใช้ทดสอบ มี 2 ชนิดคือ
Treadmill มีข้อดีคือทักษะที่ใช้ในการทดสอบคือการ เดินหรือการวิ่งซึ่งผู้สูงอายุทุกคนมัก คุ้นเคยมาก่อนแล้ว แต่ มีข้อเสียคือการบันทึกภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความดันโลหิต ค่อนข้างลำบาก Cycle ergometer มีข้อดีคือ ราคาถูก ไม่มี โอกาสล้มระหว่างทดสอบ สามารถวัด parameter ต่างๆ ได้ง่าย

4 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออกกำลังกาย
มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อยมาก หรือผู้ทดสอบขอหยุดการทดสอบ วิงเวียนศีรษะ หน้าซีด จะเป็นลม ความดันซีสโตลิกลดลงในขณะเพิ่มความหนักในการออกกำลัง

5 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออกกำลังกาย
ความดันโลหิตเพิ่มสูงมากๆ เช่น ความดันซิสโตลิกเพิ่ม มากกว่า 250 มม.ปรอท หรือ ความดันไดแอสโตลิกเพิ่ม มากกว่า 120 มม.ปรอท การเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พบ horizontal หรือ down slopping ST segment depression หรือ elevation มากกว่า 2 มม.

6 ข้อบ่งชี้ในการหยุดทดสอบการออกกำลังกาย
พบ Supraventricular Tachycardia พบ Ventricular Tachycardia พบ Second or third degree heart block

7 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ (Exercise for the Elderly)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google