งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรหน่วยประมวลผล (Process Scheduling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรหน่วยประมวลผล (Process Scheduling)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสรรหน่วยประมวลผล (Process Scheduling)
บทที่ 4 การจัดสรรหน่วยประมวลผล (Process Scheduling)

2 หลักสำคัญการจัดลำดับงาน
มีความยุติธรรมสำหรับโปรเซสทุกโปรเซส 1 ใช้เวลาสั้นในการตอบสนองงานแบบโต้ตอบ 2 สามารถใช้ซีพียูให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด 3 สามารถทำงานในระบบแบทช์ได้อย่างรวดเร็ว 4 เกิดผลลัพธ์ในการทำงานมากที่สุด 5

3 วิธีจัดลำดับการทำงาน Scheduling Algorithms
มาก่อนได้ก่อน (First-Come, First-Served Scheduling : FCFS) สั้นที่สุดได้ก่อน (Short-Job-First Scheduling : SJF) ศักดิ์สูงได้ก่อน (Priority Scheduling) วนรอบ (Round-Robin Scheduling : RR)

4 มาก่อนได้ก่อน (FCFS) กระบวนการ (Process) เวลาทำงาน P1 24 P2 3 P3
(Burst Time) P1 24 P2 3 P3

5 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 17 หน่วยเวลา
มาก่อนได้ก่อน (FCFS) วิธีคำนวณ P1=0, P2=24, P3=27 ( ) / 3 = 17 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 17 หน่วยเวลา

6 สั้นที่สุดได้ก่อน (SJF)
กระบวนการ (Process) เวลาทำงาน (Burst Time) P1 6 P2 8 P3 7 P4 3

7 สั้นที่สุดได้ก่อน (SJF)
วิธีคำนวณ P4=0, P1=3, P3=9, P2=16 ( ) / 4 = 7 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 7 หน่วยเวลา

8 ศักดิ์สูงได้ก่อน กระบวนการ (Process) เวลาทำงาน ศักดิ์ P1 10 3 P2 1 P3
(Burst Time) ศักดิ์ (Priority) P1 10 3 P2 1 P3 2 P4 4 P5 5

9 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 8.2 หน่วยเวลา
ศักดิ์สูงได้ก่อน วิธีคำนวณ P2=0, P5=1, P1=6, P3=16 , P4=18 ( ) / 5 = 8.2 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 8.2 หน่วยเวลา

10 กำหนดให้ใช้งานซีพียูแบบวนรอบ ที่มีเวลาควอตัมเท่ากับ 4 หน่วยเวลา
วนรอบ (RR) กำหนดให้ใช้งานซีพียูแบบวนรอบ ที่มีเวลาควอตัมเท่ากับ 4 หน่วยเวลา กระบวนการ (Process) เวลาทำงาน (Burst Time) P1 24 P2 3 P3

11 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 5.66 หน่วยเวลา
วนรอบ (RR) วิธีคำนวณ P1= 0+(10-4), P2=4, P3=7 (6+4+7) / 3 = 5.66 ดังนั้น เวลารอคอยโดยเฉลี่ย 5.66 หน่วยเวลา

12 แบบฝึกหัด FCFS SJF Priority RR
กำหนดให้ใช้งานซีพียูแบบวนรอบ ที่มีเวลาควอตัมเท่ากับ 2 หน่วยเวลา กระบวนการ (Process) เวลาทำงาน (Burst Time) ศักดิ์ (Priority) P1 6 1 P2 8 3 P3 2 4 P4 5 P5 10 ให้แสดงวิธีการคำนวณหาเวลารอเฉลี่ย โดยใช้อัลกอริธึม ดังนี้ FCFS SJF Priority RR


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรหน่วยประมวลผล (Process Scheduling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google