งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Scenario Creation กัญญา จุฑาสมิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Scenario Creation กัญญา จุฑาสมิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Scenario Creation กัญญา จุฑาสมิต

2 สิ่งที่ต้องคำนึงถึง วัตถุประสงค์ของการเรียน ได้แก่ ต้องการให้รู้อะไร, ต้องการฝึก Skill อะไรบ้าง กลุ่มผู้เรียนเป็นใคร มีกี่คน เวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน

3 scenario creation Basic
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1.Normal phenomenon เล่าให้ทราบก่อน 2.Next change เกิดอะไรขึ้น 3.Intervention ดำเนินการแก้ไข 4.Pt. back to normal กลับสู่ภาวะปกติ

4 การวางแผน ต้องคิดถึงบทสรุปของ scenario ไว้ก่อน
ต้องคิดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากการนำไปใช้ที่ไม่ตรงกับที่ต้องการ ต้องตั้งคำถามสำหรับผู้เรียนขณะที่ run scenario เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

5 ตัวอย่างจากการไปดูงานที่สิงคโปร์

6

7

8

9 Advanced scenario in critical care nursing


ดาวน์โหลด ppt Scenario Creation กัญญา จุฑาสมิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google