งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนระดับพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนระดับพลังงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปลี่ยนระดับพลังงาน
Stimulated absorption E1 E1 hf E0 E0

2 การเปลี่ยนระดับพลังงาน
Spontaneous Emission E1 E1 hf hf E0 E0

3 การเปลี่ยนระดับพลังงาน
Stimulated Emission E1 E1 hf hf E0 E0

4 องค์ประกอบหลัก l Laser medium M1 M2 Energy pump
ปัมป์พลังงาน เลเซอร์ , ไฟแฟลช , สนามไฟฟ้าแรงสูง, .. ตัวกลางขยายแสง ก๊าซ , สารสี(dye) สารกึ่งตัวนำ, ที่มี Population inversion โพรงอภินาท M1,M > Fabry-Perot resonator

5 E3 E2 E1 G.S 1. pumping 3. Light amplification 4.decay to G.S.
การทำงานเลเซอร์ 1. pumping E3 2 2. Fast non-radiative decay E2 1 3 3. Light amplification E1 4 4.decay to G.S. G.S

6 Spontaneous E. Stimulated E.
ขั้นตอนการทำงาน สภาวะสงบ ปัมป์พลังงาน Spontaneous E. Stimulated E. ขยายแสง ขยายแสง Lasing !!

7 out in l in out pumping out l pumping R2=95% R1=95%
Fabry -Perot cavity in out pumping Laser Amplifier l out R1=100% R2<100% pumping Laser oscillator

8 Laser Beam longitudinal modes
Laser medium Energy pump M1 M2 l ขึ้นกับระยะระหว่างโพรงอภินาท

9 Laser Emission I Spontaneous Emission Dl Dl l

10 Laser Beam transverse modes
ขึ้นกับลักษณะเฉพาะของ Laser Cavity เช่นขนาดกระจก

11 z Gaussian beam profile r Beam waist R0 I0 R ที่ r=R (beam half width)
R0 - R at Beam waist ที่ระยะไกลๆ Beam divergence :

12


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนระดับพลังงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google