งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องเร่งอนุภาค แสงซินโครตรอนและการนำไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องเร่งอนุภาค แสงซินโครตรอนและการนำไปใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องเร่งอนุภาค แสงซินโครตรอนและการนำไปใช้
ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล

2 บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน
หัวข้อเรื่อง บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานวิจัย: แสงซินโครตรอน Presented at SUT, January 28, 2010

3 1. บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน
เครื่องเร่งอนุภาค คือเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้เร่งอนุภาคที่มีประจุให้มีพลังงานเพิ่มขึ้น โดยที่ อนุภาคที่มีประจุได้แก่ อิเล็กตรอน โพสิตรอน หรือไอออน Presented at SUT, January 28, 2010

4 1. บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน
Cutaway rendering of a color CRT: 1. Three Electron guns (for red, green, and blue phosphor dots) 2. Electron beams 3. Focusing coils 4. Deflection coils 5. Anode connection 6. Mask for separating beams for red, green, and blue part of displayed image 7. Phosphor layer with red, green, and blue zones 8. Close-up of the phosphor-coated inner side of the screen Presented at SUT, January 28, 2010

5 ณ โรงพยาบาล Presented at SUT, January 28, 2010

6 ณ ร้านขายรองเท้า This is a good fit! This is what we work hard to achieve when we develop new shoes. The foot is in about as natural a position as possible – especially given that it is in a closed dress shoe. Presented at SUT, January 28, 2010

7 1. บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน
ณ สนามบิน Presented at SUT, January 28, 2010

8 1. บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน
Presented at SUT, January 28, 2010

9 1. บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน
Al or Mg or... 10-20 keV Bremsstrahlung e- 3p e- 2p 1s +Ze Presented at SUT, January 28, 2010

10 บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน
หัวข้อเรื่อง บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค การเร่งอนุภาค การบังคับขนาดลำอนุภาค การบังคับทิศทางของอนุภาค ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานวิจัย: แสงซินโครตรอน Presented at SUT, January 28, 2010

11 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค
อนุภาคที่มีประจุถูกเร่งได้อย่างไร? สนามแม่เหล็กพุ่งเข้า + แรงกระทำ แรงของลอเรนซ์ ทิศทางเปลี่ยน -> ความเร็วเปลี่ยน แต่พลังงานไม่เปลี่ยน Presented at SUT, January 28, 2010

12 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค
อนุภาคที่มีประจุถูกเร่งได้อย่างไร? + - แรงของลอเรนซ์ พลังงานเพิ่มขึ้น = qV q คือประจุ V คือความต่างศักย์ หน่วยของพลังงานที่นิยมใช้คือ eV (อิเล็กตรอนโวลต์) Presented at SUT, January 28, 2010

13 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค
ประจุ +e เคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีความต่างศักย์ 1,000,000 จะมีพลังงานเพิ่มขึ้นเท่าใด (e คือประจุของอิเล็กตรอน มีค่าเท่ากับ 1.6 x คูลอมบ์) พลังงานที่เพิ่มขึ้น = (+e)V = 1,000,000 อิเล็กตรอนโวลต์ = 1,000,000 eV = 1MeV + - 1,000,000 Volts = (1.6x10-19 คูลอมบ์)(1,000,000 โวลต์) = 1.6x10-13 จูล ปัญหา : เกิดการลัดวงจร ที่ค่าสนามไฟฟ้าสูง (ความต่างศักย์/ระยะห่างของขั้ว) Presented at SUT, January 28, 2010

14 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค
อนุภาคที่มีประจุถูกเร่งได้อย่างไร? การเร่งอนุภาคโดยใช้สนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Presented at SUT, January 28, 2010

15 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค
อนุภาคที่มีประจุถูกเร่งได้อย่างไร? การเร่งอนุภาคโดยใช้สนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นวิทยุ กลุ่ม อิเล็กตรอน Presented at SUT, January 28, 2010

16 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค
อนุภาคที่มีประจุถูกบังคับให้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างไร? สนามแม่เหล็กพุ่งเข้า + แรงกระทำ แรงของลอเรนซ์ ทิศทางเปลี่ยน -> ความเร็วเปลี่ยน แต่พลังงานไม่เปลี่ยน Presented at SUT, January 28, 2010

17 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค
อนุภาคที่มีประจุถูกบังคับให้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างไร? Presented at SUT, January 28, 2010

18 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค
ลำอนุภาคที่มีประจุถูกบังคับให้เปลี่ยนขนาดที่ได้อย่างไร? Presented at SUT, January 28, 2010

19 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค
ลำอนุภาคที่มีประจุถูกบังคับให้เปลี่ยนขนาดที่ได้อย่างไร? Presented at SUT, January 28, 2010

20 2. หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค
การเรียกขนาดของเครื่องเร่งอนุภาค จะเรียกตามขนาดพลังงานสูงสุดของอนุภาคที่สามารถเร่งได้ เช่น เครื่องเร่งอนุภาคขนาด 100 keV เครื่องเร่งอนุภาคขนาด 200 MeV เครื่องเร่งอนุภาคขนาด 1.2 GeV ... Presented at SUT, January 28, 2010

21 บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน
หัวข้อเรื่อง บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานวิจัย : แสงซินโครตรอน Presented at SUT, January 28, 2010

22 3. ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค
แบ่งตามหลักการเร่งอนุภาค และขนาด เครื่องเร่งอนุภาคกระแสตรง -> พลังงานต่ำ เครื่องเร่งอนุภาคกระแสสลับ -> พลังงานสูง เครื่องเร่งอนุภาคในแนวตรง (Linear accelerator) เครื่องเร่งอนุภาคในแนววงกลม (Circular accelerator) ไซโครตรอน (Cyclotron) ซินโครตรอน (Synchrotron) Presented at SUT, January 28, 2010

23 Presented at SUT, January 28, 2010

24 บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน
หัวข้อเรื่อง บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานวิจัย Presented at SUT, January 28, 2010

25 4. เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์
การวินิจฉัย Presented at SUT, January 28, 2010

26 4. เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์
การรักษา โดยการใช้ลำไอออนทำลายเซลล์มะเร็ง Presented at SUT, January 28, 2010

27 4. เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์
การรักษา โดยการใช้ลำอิเล็กตรอนทำลายเซลล์มะเร็ง Presented at SUT, January 28, 2010

28 4. เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์
รักษามะเร็งด้วยลำอิเล็กตรอน หรือ ลำไอออน อิเล็กตรอน พลังงานที่สูญเสีย ไอออน ความลึก Presented at SUT, January 28, 2010

29 บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน
หัวข้อเรื่อง บทนำ - เครื่องเร่งอนุภาคในชีวิตประจำวัน หลักการทำงานของเครื่องเร่งอนุภาค ชนิดของเครื่องเร่งอนุภาค เครื่องเร่งอนุภาคในวงการแพทย์ เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม เครื่องเร่งอนุภาคสำหรับงานวิจัย ทำไมจึงต้องพัฒนาเครื่องเร่งอนุภาคในประเทศไทย… Presented at SUT, January 28, 2010

30 5. เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม
An ion implantation system at LAAS technological facility in Toulouse, France. Ion implantation setup with mass separator Presented at SUT, January 28, 2010

31 5. เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: การเติมสารเจือ Presented at SUT, January 28, 2010

32 5. เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมส่งออก: การกำจัดแมลง ตัวหนอน ฯลฯ Presented at SUT, January 28, 2010

33 5. เครื่องเร่งอนุภาคในภาคอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมอัญมณี: การเปลี่ยนสีพลอย โดยใช้ลำอิเล็กตรอน Presented at SUT, January 28, 2010


ดาวน์โหลด ppt เครื่องเร่งอนุภาค แสงซินโครตรอนและการนำไปใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google