งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มโรงเพาะเห็ดและโรงหล่อเทียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มโรงเพาะเห็ดและโรงหล่อเทียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มโรงเพาะเห็ดและโรงหล่อเทียน
ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา สมาชิกกลุ่ม

2

3 โรงเพาะเห็ด

4 โรงเพาะเห็ด การทดลองเพาะเลี้ยงเห็ด เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช๒๕๓๑ ตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยในช่วงแรก มีการทดลองเพาะเลี้ยงเห็ดพื้นบ้านของประเทศไทย เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดนางรม ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรมีการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ เนื่องจากมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกาย จึงปรับเปลี่ยนมาเพาะเลี้ยงเฉพาะเห็ดหลินจือ และยังมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำเห็ดหลินจือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อีกด้วย

5 ขั้นตอนการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ จะเริ่มจากการนำเชื้อบริสุทธิ์ จากเนื้อเยื่อบริเวณระหว่างหมวกดอกกับโคนดอกมาเพาะเลี้ยงในอาหารวุ้น เมื่อเส้นใยเห็ดเดินจนเต็ม จะทำการขยายเชื้อลงบนเมล็ดข้าวฟ่าง เมื่อเส้นใยเห็ดเดินจนเต็มเมล็ดข้าวฟ่าง จะนำเมล็ดข้าวฟ่างประมาณ ๑๐ - ๑๕ เม็ด มาต่อเชื้อลงในถุงอาหาร ซึ่งประกอบด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา รำละเอียด ปูนขาว ยิปซั่ม ดีเกลือและน้ำตาลทรายแดง แล้วนำไปเรียงในโรงบ่มเส้นใยจนมีการสร้างตุ่มดอก จะย้ายมายังโรงเปิดดอกเห็ด ซึ่งมีการควบคุมปริมาณความชื้น และจะทำการเก็บดอกเห็ด เมื่อดอกเห็ดโตเต็มที่ มีสีน้ำตาลแดง ซึ่งรวมระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ ทั้งหมดประมาณ ๓ เดือน โดยถุงอาหารหนึ่งถุงสามารถเพาะเลี้ยงเห็ดได้เพียง ๒ ครั้ง

6 ตัวอย่างหัวเชื้อพันธ์เห็ด

7 โรงหล่อเทียน

8 โรงหล่อเทียน โรงหล่อเทียนหลวง ทำการผลิตเทียนหลายประเภท ได้แก่ เทียนพรรษาพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้พระอารามหลวงในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะทำเพียงลวดลายเดียว คือ ลายก้านแย่ง และจะมีการเติมสีฝุ่นสีแดงลงไปในขี้ผึ้ง สำหรับเทียนเล่มที่ใช้ในพระราชพิธีทั่วไปจะไม่มีการเติมสีลงไปในขณะทำการเคี่ยวเทียน แล้วนำขี้ผึ้งที่เคี่ยวมาเทใส่ในเครื่องหล่อเทียนเล่ม นอกจากนี้ ยังมีการผลิตเทียนพรรษาและเทียนเล่มที่ระลึก สำหรับจำหน่ายแก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย

9 จุดประสงค์ของโรงหล่อเทียน
เพื่อผลิตเทียนหลวงสำหรับใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ แทนการฟั่นเทียนด้วยมือ ซึ่งต้องใช้เวลานาน และเพื่อเป็นการลดงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อเทียนตลอดจนเป็นการฝึกหัดบุคลากรของโครงการส่วนพระองค์  สวนจิตรลดาให้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปกรรมของไทยนอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งภายในประเทศอีกด้วย

10 ขั้นตอนการผลิตเทียน

11 ตัวอย่างแม่พิมพ์เทียนพรรษาพระราชทาน

12 กลุ่มโรงเพาะเห็ดโรงหล่อเทียน ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา
ขอขอบคุณค่ะ ที่รับชม รับฟัง 


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มโรงเพาะเห็ดและโรงหล่อเทียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google