งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนบ้านหนองผือ กลุ่มเครือข่ายพระธาตุบังพวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ที่ปรึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่ปรึกษา คุณครูจารุวรรณ บุตรสีทัด คุณครูปัญญกาญจน์ ไชยชนะ คุณครูอรุณวรรณ ทะแพงพันธ์

3 ความสำคัญ / สาระการเรียนรู้
1. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาหม่อง 2. สรรพคุณยาหม่อง 3. คุณสมบัติของสาร 4. การผลิต 5. เทคนิคในการผลิต 6. การเก็บรักษา ความสำคัญ / สาระการเรียนรู้

4 ผลการเรียนรู้ 2. มีนิสัยรักการทำงานและฝึกความอดทน
1. มีทักษะและปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน 2. มีนิสัยรักการทำงานและฝึกความอดทน 3. ตระหนักเห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ 4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำคัญและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ยาหม่องได้ 2. เพื่อให้ผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาหม่อง 3. สามารถผลิตยาหม่องใช้เองได้ 4. เพื่อส่งเสริมรายได้ในครอบครัว

6 วัสดุ - อุปกรณ์ ในการผลิตยาหม่อง
วัสดุ - อุปกรณ์ ในการผลิตยาหม่อง 1. ขี้ผึ้งบริสุทธิ์ กรัม 2. วาสลีน กรัม 3. เมนทอลเกล็ด กรัม 4. พิมเสน กรัม 5. การบูร กรัม 4. ขวดแก้ว 15 CC ขวด 5. กระทะไฟฟ้า 6. หม้อ ทัพพี ครกบดยา

7 วัสดุ - อุปกรณ์ ในการผลิตยาหม่อง
วัสดุ - อุปกรณ์ ในการผลิตยาหม่อง

8 คุณสมบัติของสาร วาสลีนและขี้ผึ้ง วาสลีนกับขี้ผึ้ง ช่วยทำให้ตัวยารวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน ถ้าต้องการให้ยาหม่องอ่อนก็เติมวาสลีนมาก ๆ

9 คุณสมบัติของสาร เมนทอลเกล็ด
คุณสมบัติของสาร เมนทอลเกล็ด เมนทอลเกล็ด เมนทอล มีกลิ่นหอมเย็นแก้วิงเวียนศีรษะ

10 คุณสมบัติของสาร พิมเสน , การบูร
คุณสมบัติของสาร พิมเสน , การบูร พิมเสน , การบูร พิมเสน มีกลิ่นหอมใช้ดมบำรุงหัวใจทำให้เส้นเลือดขยายตัว การบูร ช่วยระงับอาการปวด

11 ขั้นตอนการสอน ขั้นตอนที่ 1 นำเมนทอล พิมเสน การบูร มาละลายให้เป็นเนื้อ เดียวกันโดยใช้ครกบดยา

12 ขั้นตอนที่ 2. นำขี้ผึ้งบริสุทธิ์และวาสลีนมาตุ๋นในน้ำร้อน
ขั้นตอนที่ 2. นำขี้ผึ้งบริสุทธิ์และวาสลีนมาตุ๋นในน้ำร้อน โดยใช้กระทะไฟฟ้า

13 คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 3. นำขั้นตอนที่ 1 เทลงในขั้นตอนที่ 2 คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

14 ขั้นตอนที่ 4. เทใส่ภาชนะที่ต้องการในขณะที่ยังร้อนอยู่
ขั้นตอนที่ 4. เทใส่ภาชนะที่ต้องการในขณะที่ยังร้อนอยู่

15 ในการผสมสารในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ต้องไม่ผสมในไฟที่ร้อนจัดเพราะ
...ข้อเสนอแนะ... ในการผสมสารในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ต้องไม่ผสมในไฟที่ร้อนจัดเพราะ ส่วนผสม เมนทอล พิมเสน การบูร กลิ่นจะระเหยได้ง่ายเมื่อร้อนมากๆ

16 ผลงานที่สำเร็จ ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2
ผลงานที่สำเร็จ ของนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2

17 การสังเกตการปฏิบัติงาน
การวัดผลประเมินผล การสังเกตการปฏิบัติงาน - ลักษณะนิสัยการทำงาน - ความสามารถในการทำงาน - ความรับผิดชอบในหน้าที่

18 ขอขอบคุณ..สวัสดี…ครับ..ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์ยาหม่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google