งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จักกับเพลงดอกไม้จะบานกันเถอะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จักกับเพลงดอกไม้จะบานกันเถอะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จักกับเพลงดอกไม้จะบานกันเถอะ
เพลง ดอกไม้จะบาน มารู้จักกับเพลงดอกไม้จะบานกันเถอะ

2 ดอกไม้จะบาน ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน บริสุทธิ์กล้าหาญ จะบานในใจ
ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน บริสุทธิ์กล้าหาญ จะบานในใจ สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่ แน่วแน่แก้ไข จุดไฟศรัทธา เรียนรู้ ต่อสู้มายา ก้าวไปข้างหน้า เข้าหามวลชน (มีต่อ )

3 เพลงดอกไม้จะบาน ชีวิต อุทิศยอมทน ฝ่าความสับสน เพื่อผลประชา
ชีวิต อุทิศยอมทน ฝ่าความสับสน เพื่อผลประชา ดอกไม้ บานให้คุณค่า จงบานช้าช้า แต่ว่ายั่งยืน ที่นี่ และที่อื่นอื่น ดอกไม้สดชื่น ยื่นให้ปวงชน ( จากหนังสือ “ใบไม้ที่หายไป” โดยจิระนันท์ พิตรปรีชา)

4 ตีความบทร้อยกรองเรื่อง “ดอกไม้จะบาน” ผู้ประพันธ์ จิระนันท์ พิตรปรีชา
ตีความบทร้อยกรองเรื่อง “ดอกไม้จะบาน” ผู้ประพันธ์ จิระนันท์ พิตรปรีชา เนื้อความ กล่าวถึง นักเรียนนักศึกษาวัยหนุ่มสาว ผู้ซึ่งมีความบริสุทธิ์กล้าหาญ ขอให้ใช้พลังของตนเองอย่างมีคุณค่า อุทิศงานให้กับประชาชน ความงามของภาษา ใช้โวหารภาพพจน์เชิง สัญลักษณ์ เช่น ดอกไม้ ใช้แทน นักเรียนนักศึกษา ดอกไม้จะบาน แทน ความหมายว่า กำลังจะเติบโต จงบานช้าช้า แต่ว่ายั่งยืน หมายถึงเติบโดตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง ดอกไม้สดชื่น ยืนให้ปวงชน ( จริงใจทำงานอุทิศเพื่อประชาชน/ชุมชน)

5 จุดประสงค์ เพลงดอกไม้จะบาน
จุดประสงค์ เพลงดอกไม้จะบาน ต้องการให้นักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีจุดยืนเป็นของตัวเอง คิดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จุดประสงค์แฝง ต้องการให้นักเรียน นักศึกษา มีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแก่ประชาชน

6 สาระสำคัญ/ น้ำเสียง แสดงถึงความกล้าหาญและความจริงใจของคนรุ่นใหม่
สาระสำคัญ/ น้ำเสียง แสดงถึงความกล้าหาญและความจริงใจของคนรุ่นใหม่ เป็นความหวังของชาติไทยในอนาคต น้ำเสียง ของเพลงดอกไม้จะบาน เน้นไปในลักษณะ วิงวอน เชิญชวน


ดาวน์โหลด ppt มารู้จักกับเพลงดอกไม้จะบานกันเถอะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google