งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำรวจการใช้คำมงคลในเทศกาลต่างๆ ของชุมชนเยาวราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำรวจการใช้คำมงคลในเทศกาลต่างๆ ของชุมชนเยาวราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำรวจการใช้คำมงคลในเทศกาลต่างๆ ของชุมชนเยาวราช
โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2 ที่มาของโครงงาน เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนเป็นครอบครัวคนจีน ซึ่งในทุกๆเทศกาลจะมีการเขียนพู่กันจีนเกี่ยวกับคำมงคลเพื่อใช้ในเทศกาล นักเรียนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคำมงคลต่างๆที่ใช้ในเทศกาลเพื่อนำมาใช้ในครอบครัว จึงต้องการสำรวจการเขียนคำมงคลที่ใช้บ่อยของชุมชนเยาวราช ซึ่งได้มีการสืบทอดกันมาช้านาน

3 ขั้นตอนการทำโครงงาน 1.คุยกันในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันว่าใครทำอะไร โดยแบ่งคนในกลุ่มออกเป็นสองกลุ่ม 2.กลุ่มแรกหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับคำมงคล จัดเตรียมข้อมูลที่ได้ เพื่อนำมาทำรายงาน 3. กลุ่มที่สองสัมภาษณ์ชุมชนเยาวราชเกี่ยวกับการเขียนพู่กันคำมงคลและคำมงคลที่ใช้ 4.นำข้อมูลที่ได้มารวมกันและสรุปคำมงคลที่ใช้บ่อยในเทศกาลต่างๆ 5.แบ่งกลุ่มทำรายงานเป็นรูปเล่มและเป็นPowerPoint 6.เสนอครูที่ปรึกษาโครงงานพร้อมรับคำแนะนำและนำไปแก้ไข

4 คำมงคล การเขียนคำมงคลของประเทศจีนนิยมใช้กระดาษสีแดง และหมึกสีดำ แต่ในประเทศไทย ปีก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนจากใช้หมึกสีดำเป็นสีทอง ทำให้คำมงคลมีความสวยงามขึ้น ซึ่งหมึกสีดำได้จากการใช้แท่นฝนหมึกผสมกับน้ำ ฝนกับจานฝนหมึกจนกลายเป็นน้ำหมึก ไม่ได้มีเป็นขวดเหมือนสมัยนี้

5 คำมงคล คนจีนในเยาวราชบอกว่า “คนที่เขียนพู่กันจีนต้องอาศัยเวลาประมาณสัก 30 ปี ที่เขียนได้ หมายถึง ผู้คนทั่วไปที่เมืองจีนเขายอมรับได้ เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับการวาดในศิลปะสาขาใกล้เคียงกัน อย่างการวาดภาพ การวาดภาพของคนจีนหมายถึงการใช้พู่กันจีนวาด อาจจะใช้สี อาจจะใช้หมึกดำ วาดเป็นไผ่ ทิวทัศน์ ปลา ม้า สาขานี้จะมีนักวาดเยอะมาก แต่ศิลปินที่เขียนตัวหนังสือจีนมีน้อย ที่ยอมรับนับถือกันทั่วประเทศจีน เวลาที่เราเขียนพู่กันจีนต้องมีความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ สำคัญคือต้องมีใจรักในงานนี้”

6 คำมงคล ฝู ลู่ โส้ว สี่ เหอ เจีย ผิง อัน ชุน เฟิง หยู อี้
โชคลาภ วาสนา สุขภาพ สิริมงคล ครอบครัวสุขสงบ ชุน เฟิง หยู อี้ สมปรารถนานิรันดร

7 อ้างอิง -http://www.toptenthailand.com/news_detail.php?id=2218
- - - -


ดาวน์โหลด ppt สำรวจการใช้คำมงคลในเทศกาลต่างๆ ของชุมชนเยาวราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google