งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Weeds & weed management 2 กันยายน 2556 รู้จักเครื่องมือกำจัดวัชพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Weeds & weed management 2 กันยายน 2556 รู้จักเครื่องมือกำจัดวัชพืช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Weeds & weed management 2 กันยายน 2556 รู้จักเครื่องมือกำจัดวัชพืช
เครื่องมือกล (mechanical tools) เครื่องพ่นสารเคมี (sprayer)

2 เครื่องมือกล จอบ พร้า ............. เครื่องตัด ........
เครื่องไถพรวน ต้องคม สะอาด มีการดูแลรักษาให้ดีทั้งก่อนใช้และหลังใช้

3 เครื่องฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืช (sprayer)
Knapsack sprayer ใช้น้ำประมาณ ลิตรต่อไร่ herbicide tank (volume & pressure) lance (regulator & reach) nozzle (flow rate & drop size) flat fan tapered, even edge, off center solid cone, hallow cone impact or flood jet boom Low volume sprayer eg. Controlled Droplet Application ลด sprayer volume เหลือ เพียง 2 ลิตรต่อไร่ Mist blower ใช้เครื่องยนต์เป่าลมกระทบน้ำยาให้เป็นหยดเล็ก ๆ แบบหมอก Engine & tractor sprayer

4 การบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช
ก่อนการใช้ หลังการใช้ ระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลานาน แยกชนิดของเครื่องมือ ไม่ปะปนกับเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดแมลง หรือโรคพืช การระวังอันตรายของการปนเปื้อนสู่ดินและน้ำของสารกำจัดวัชพืช

5 การทดลองหา spray volume และลองคำนวณหาว่าควรซื้อสารกำจัดวัชพืชจำนวนเท่าใด นำมาผสมอย่างไร
เติมน้ำให้เต็มถังฉีด เลือกหัวฉีดที่ต้องการ ทดลองเดินฉีด โดยยกก้านฉีดให้สูงจากพื้นตามความกว้างของแถบฉีดที่ต้องการ และเดินด้วยความเร็วสม่ำเสมอ จับเวลาในการเดินฉีดเป็นระยะทาง 10 เมตร = วินาที ตวงปริมาณน้ำที่ฉีดพ่นออกมาในเวลาที่บันทึกไว้ = …….. มล. คำนวณหา หรือวางเป้าหมายอัตราการใช้น้ำ = ลิตร/ไร่ ความกว้างของแถบฉีด = ม. ความจุของถังฉีด = ลิตร อัตราของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ = ลิตร/ไร่ พื้นที่ที่ต้องการฉีดพ่นทั้งหมด = ไร่ ทดลองใส่ข้อมูลใน website ://

6 กิจกรรม 2 กันยายน 2556 ศึกษาเครื่องมือกำจัดวัชพืช ชนิด การใช้ การบำรุงรักษา (เครื่องมือกล เครื่องฉีดพ่นสารเคมี) ศึกษาการหา spray volume ของแต่ละกลุ่ม เขียนรายงานเกี่ยวกับเครื่องมือกำจัดวัชพืช และการหา sprayer volume ของกลุ่ม ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ส่งท้ายชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt Weeds & weed management 2 กันยายน 2556 รู้จักเครื่องมือกำจัดวัชพืช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google