งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Electromagnetic Wave (EMW)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Electromagnetic Wave (EMW)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Electromagnetic Wave (EMW)
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic Wave (EMW)

2 ทบทวน สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า

3 อำนาจแม่เหล็ก เป็นอำนาจตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง วัตถุใดมีอำนาจแม่เหล็ก วัตถุนั้นจะสามารถทำให้เกิดแรงดึงดูดต่อวัตถุที่มีอำนาจแม่เหล็ก หรือ กับแท่งเหล็กได้ วัตถุที่มีอำนาจแม่เหล็ก เรียกว่า “แท่งแม่เหล็ก”

4 แท่งแม่เหล็กแต่ละแท่ง จะมีขั้วแม่เหล็ก 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S)

5 สนามแม่เหล็กจะแผ่ออกจากขั้วเหนือโดยรอบ แล้ววนเข้าขั้วใต้

6

7

8

9

10

11

12

13 สนามไฟฟ้า

14 รอบประจุบวก มีสนามไฟฟ้าพุ่งออกในแนวรัศมีโดยรอบ
รอบประจุลบ มีสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าในแนวรัศมีโดยรอบ

15

16

17

18

19

20

21

22

23 ลักษณะสำคัญของ EMW 1 ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 2 ขนาดสนามแม่เหล็ก ขนาดสนามไฟฟ้า และทิศการเคลื่อนที่ จะตั้งฉากกันและกัน ตามกฎมือขวา ( วิธีเดียวกันกับการ cross vector )

24 3 ความเร็วของ EMW ในสุญญากาศเท่ากับ
4 แสดงตามปรากฏการณ์ของคลื่น ( สะท้อน หักเห แทรกสอด และ เลี้ยวเบน )

25 คลื่น EMW จะแพร่ออกจากแหล่งกำเนิดโดยรอบ เป็นทรงกลม

26

27 จินตนาการในแนวอื่นๆ ด้วย

28

29

30

31

32

33

34 จบตอน


ดาวน์โหลด ppt Electromagnetic Wave (EMW)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google