งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรากฏการณ์โพลาไรเซชั่น ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรากฏการณ์โพลาไรเซชั่น ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรากฏการณ์โพลาไรเซชั่น ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
โพลาไรเซชั่น คือ การที่มีแนวการสั่น หรือมีการแกว่งเพียงแนวใดแนวหนึ่ง เพียงแนวเดียว

2 ปกติคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ออกมาจากแหล่งกำเนิด จะมีแนวการสั่นของสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าหลายแนว ผสมปนเปกัน วุ่นวาย

3 ปกติขนาดและทิศสนามไฟฟ้า จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราเรียกว่า “ไม่โพลาไรซ์”
แหล่งกำเนิด EMW

4

5 ถ้าสนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็กในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สั่นในแนวใดแนวหนึ่งเพียงแนวเดียว จะกล่าวว่า “คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีโพลาไรเซชั่น”

6 มีโพลาไรซ์ เพราะสนามไฟฟ้าสั่นแนวดิ่งเพียงแนวเดียว
มีโพลาไรซ์ เพราะสนามไฟฟ้าสั่นแนวดิ่งเพียงแนวเดียว

7 มีโพลาไรซ์ เพราะสนามไฟฟ้าสั่นแนวดิ่งเพียงแนวเดียว
มีโพลาไรซ์ เพราะสนามไฟฟ้าสั่นแนวดิ่งเพียงแนวเดียว

8 ชนิดของโพลาไรซ์เชซั่น
1 Linear Polalization 1.1 Vertical Polarization 1.2 Horizontal Polarization

9 Vertical Polarization

10

11 สนามไฟฟ้ามีขนาดเท่าเดิม แต่หมุนควงรอบแกนเป็นวงกลม
3 Circle Poralization สนามไฟฟ้ามีขนาดเท่าเดิม แต่หมุนควงรอบแกนเป็นวงกลม

12 สนามไฟฟ้ามีขนาดไม่ท่าเดิม แต่หมุนควงรอบแกนเป็นวงรี
4 Elliptical Polarization สนามไฟฟ้ามีขนาดไม่ท่าเดิม แต่หมุนควงรอบแกนเป็นวงรี

13 เปรียบเทียบโพลาไรเซชั่น ทั้ง 3 แบบ

14

15

16

17

18

19 การสะท้อน ทำให้มีโพลาไรซ์ได้ บางแนว
การสะท้อน ทำให้มีโพลาไรซ์ได้ บางแนว

20

21

22

23

24

25

26

27

28 รูปไหนที่ใส่แว่นโพลารอยด์

29 จบโพลาไรเซชั่น


ดาวน์โหลด ppt ปรากฏการณ์โพลาไรเซชั่น ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google