งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์แรงงาน ศ. 471 สหภาพแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์แรงงาน ศ. 471 สหภาพแรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์แรงงาน ศ. 471 สหภาพแรงงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวดี ทองอุไทย กันยายน 2552

2 หัวข้อ สหภาพแรงงานและการกำหนดค่าจ้าง เพิ่มอุปสงค์แรงงาน ลดอุปทานแรงงาน
ต่อรองให้ได้ค่าจ้างสูงกว่าระดับดุลยภาพ เป้าหมายของสหภาพแรงงาน

3 เพิ่มอุปสงค์แรงงาน สามารถทำให้ทั้งค่าจ้าง และ ปริมาณการจ้างงานเพิ่มขึ้น เพิ่มอุปสงค์สินค้า โฆษณาสินค้า ล็อบบี้รัฐบาล ให้รัฐซื้อมากขึ้น ให้ออกกฎหมายที่จะกระตุ้นภาคเอกชนให้ซื้อมากขึ้น เพิ่มราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ ลดราคาสินค้าที่ใช้ร่วมกับสินค้าที่สมาชิกสหภาพผลิต

4

5 เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานโดย มีส่วนร่วมในการดูแลผลิตภาพ / ในการตัดสินใจ
เป้าหมายคือ เน้นความร่วมมือภายในหน่วยผลิต ทำงานเป็นทีม แรงจูงใจด้านกำไร เปลี่ยนแปลงราคาของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการล็อบบี้รัฐบาล เพิ่มราคาของปัจจัยที่ใช้ทดแทน ลดราคาปัจจัยที่ใช้ร่วมกัน เพิ่มจำนวนนายจ้าง ล็อบบี้รัฐบาลให้ส่งเสริมการลงทุน

6 ลดอุปทานแรงงาน วิธีต่างๆที่จะลดอุปทานแรงงาน ลดจำนวนผู้เสนอขายแรงงาน
จำกัดการย้ายถิ่นจากต่างประเทศ กฎหมายแรงงานเด็ก กำหนดอายุเกษียณ ลดเวลาทำงาน จดทะเบียน เลือกปฏิบัติ (เพศ เชื้อชาติ ฯลฯ) เปลี่ยนแปลงรายได้อื่นๆ (ที่ไม่ใช่ค่าจ้าง)

7

8 ต่อรองให้ได้ค่าจ้างสูงกว่าระดับดุลยภาพ
ถ้ามีสมาชิกจำนวนมาก อาจ “ขู่” นายจ้างว่าจะหยุดงาน ในตลาดแบบนี้ จะมีคนงาน รองาน อยู่จำนวนมาก สหภาพจะพยายามให้สัญญาจ้างงาน มีเรื่องของ union security อยู่ด้วย สหภาพจะพยายามลดความยืดหยุ่นของอุปสงค์แรงงาน ลดการทดแทนระหว่างทุนกับแรงงาน ลดการทดแทนระหว่างแรงงานมีฝีมือ กับ ไร้ฝีมือ

9


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์แรงงาน ศ. 471 สหภาพแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google