งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Principles of Bioethics and Ethical Reasoning. นายวิจิตร เงินมาก อายุ 30 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยร้องขอให้ แพทย์สั่งยาปฏิชีวนะให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Principles of Bioethics and Ethical Reasoning. นายวิจิตร เงินมาก อายุ 30 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยร้องขอให้ แพทย์สั่งยาปฏิชีวนะให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Principles of Bioethics and Ethical Reasoning

2 นายวิจิตร เงินมาก อายุ 30 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยร้องขอให้ แพทย์สั่งยาปฏิชีวนะให้ ท่านจะตัดสินใจอย่างไร

3 นายยอดชาย รักไทย อายุ 36 ปี เพิ่งทราบ ผลการตรวจเลือด HIV ให้ ผลบวก นายยอดชายขอร้องไม่ให้ท่าน บอกผลการ ตรวจเลือดแก่ภรรยา อ้างว่ายัง ไม่พร้อม

4 นายช่วง หนูสง อายุ 68 ปี อาชีพทำสวน มี ประวัติสูบบุหรี่ วันละ 2 ซองมาตั้งแต่อายุ ประมาณ 20 ปี มีอาการไอ หอบ และเหนื่อย ง่าย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COPD มา ประมาณ 1 ปี เคยถูกรับตัวไว้ในโรงพยาบาล และถูกใส่เครื่องช่วยหายใจมาแล้ว 4 ครั้ง เนื่องจาก respiratory failure อยู่โรง พยาบาลครั้งละประมาณ 1 เดือน ขณะนี้ functional class III-IV

5 ครั้งนี้ถูกรับไว้ด้วยเรื่อง severe pneumonia และ respiratory failure ไม่รู้สึกตัว อยู่ โรงพยาบาลมาประมาณ 4 สัปดาห์ ได้รับการ รักษาด้วย antibiotics เปลี่ยนมาหลายชนิด ครั้งสุดท้ายได้ ciprofloxacin, bronchodilator และ supportive ventilator ผู้ป่วยยังไม่รู้สึก ตัว และยังมี moderate hypoxemia และ hypercapnia

6 สถานการณ์ปัญหา จริยธรรมของแพทย์   สถิติการฟ้องร้องที่แพทยสภา   สื่อมวลชน   การกระพือโหมความรู้สึกของ มวลชน   การแพทย์เป็นธุรกิจ   การสู้ความกันในศาล เริ่มเป็น หนทางของรายได้

7 ประเด็นปัญหาการฟ้องร้อง ที่แพทยสภา 6 6 ปฎิบัติเวชกรรมไม่ได้มาตรฐาน 6 6 โฆษณาการประกอบวิชาชีพเวช กรรมหรือสถาน พยาบาลในลักษณะโอ้อวดเกิน ความจริง 6 6 ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและ ความสิ้นเปลือง ของผู้ป่วย 6 6 การทำแท้ง 6 6 ออกใบรับรองแพทย์เท็จ 6 6 ขาดความรับผิดชอบในการ ติดตามดูแลผู้ป่วย 6 6 หวังผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ มากเกินควร

8 “ ฉันไม่ต้องการให้เธอ เป็นหมอ เท่านั้น แต่ ต้องการให้เป็นคนด้วย ”

9 Sciences of conduct and behavior Sciences of decision-making - General ethics - Professional ethics Ethics Virtue Wisdom Tradition Culture Religion Belief Value Ethics

10 Ethics dilemma Ethics is about dilemma and the reasons reasons that we give for our choice of action “should do, ought to do”

11 Ethical Theories Deontology (deon = duty) Goal is thought to be the fulfillment of one’s duties or the carrying out of obligations without regard to one’s desire Consequentialism/Utilitarianism Actions are good or bad based upon their consequences Virtue ethics

12 Medicine is about that is the best For the patient Doing the right thing for the patient has not only a factual but also a moral dimension

13 In real life : Deciding what to do in real life can be complicated No easy answer We live in an ethically diverse society We cannot be saints all the times

14 Primary Goal of Bioethics “to enhance clinicians’ performance or ability to care for patients and family, leading to better quality of care”

15 Bioethics Doing good, avoiding harm Provides a process to think through complex problems, balance competing needs, views, opinions, values and beliefs Provides support to reduce moral distress Provides education on ethics models and techniques Provides education on relevant legal and policy issues Dependent on context/culture

16 The Core Ethical Questions Question 1 Question 1 : What does the patient wants ? (Autonomy) (Autonomy)

17 Question 2 Question 2 : What can be done for the patient and what are benefits and harms? (Benificence / Non-maleficence)

18 Question 3 : Are the patient’s requests fair and able to be satisfied? (Justice) (Justice)

19 Principles of Bioethics Autonomy Beneficence Non-maleficence Justice

20 Autonomy Providing patient with information Enabling patients to make informed medical choices Respecting patient’s right to refuse treatment Ensuring openness with patients Maintaining patient privacy Helping restore patient’s independence

21 Some Bioethics Issues Informed consent Confidentiality Truth telling Withholding information Substitution decision-making Refusal of treatment Advanced directives Maternal-fetal conflict

22 Some Bioethics Issues Double effects Withholding life-sustaining treatment Medical futility Mistake Conflict of interest Palliative care Resource allocation Research ethics

23 The Ethical Decision Procedure 1. Recognize that the case raises an important ethical problem 2. What is the dilemma ? What is the problem that has to be solved? 3. What are the alternatives? Determine reasonable alternative courses of action

24 The Ethical Decision Procedure 4. What are the key consideration? 5. Decide on a resolution to the problem 6. Consider your choice critically When would you be prepared to alter it? Consider the options of others Know your resources

25 Analytic Framework Medical factors Patient Preference Quality of life Contextual features

26 Medical Factors How was the diagnosis made? Does it fulfill any of the goals of treatment? What are the treatment alternatives Is the proposed treatment useless? What is the prognosis?

27 Patient Preferences What does the patient want? Does the patient have the capacity to decide? If not, who will decide for the patient? Do family members feel?

28 Quality of Life Quality of residual life What is the patient’s subjective acceptance of likely quality of life? What are the views of the care providers about the quality of life? Less than minimal?

29 Contextual Features Social, legal, economic, and institutional circumstances Cultural belief Support system and availability e.g. inability to pay for treatment, inadequate social support

30 : 7. Action required : Do the right thing! The Ethics Decision Procedure


ดาวน์โหลด ppt Principles of Bioethics and Ethical Reasoning. นายวิจิตร เงินมาก อายุ 30 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยร้องขอให้ แพทย์สั่งยาปฏิชีวนะให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google