งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเคราะห์การแสวงหาของวันแรก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเคราะห์การแสวงหาของวันแรก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเคราะห์การแสวงหาของวันแรก
I วจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนา โดยพระอัครสังฆราช ฟรังซีสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 1. ท่านทั้งหลายเป็นเกลือดองแผ่นดิน 2. ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลก 3. นิทานเปรียบเทียบเรื่องผู้หว่าน

2 เมล็ดพืช คือ พระวาจาของพระเจ้า
ดิน คือ เราคริสตชนทุกคน - ดินตามทางเดิน - ดินหิน - ดินกอหนาม - ดินดี

3 4. การเปลี่ยนแปลงชีวิต – พัฒนาชีวิต (วิถีเชิงบวก)
ตัวอย่างเรื่องของสุวัฒน์ 3 ระดับ(ตะปูคดงอเป็นสนิม) - ระดับสติปัญญา - ระดับหัวใจ - ระดับจิตวิญญาณ - การเปลี่ยนแปลง

4 5. พระวาจาของพระเจ้าในชีวิต
- อ่าน - รำพึง ไตร่ตรอง - นำพระวาจาไปปฏิบัติ – บังเกิดผล ต่อตนเองและคนรอบข้าง / สังคม

5 6. ในการสัมมนาครั้งนี้ เราควร
- เปิดใจให้พระจิตเจ้าทำงาน / นำทาง - ให้ทุกแผน อยู่ในแผนของพระเจ้า - แบ่งปัน เสนอแนะ เพื่อพระศาสนจักรส่วนรวม - แบบอย่างของคริสตชนในสมัยแรกเริ่ม ซึ่งหมายความว่า เราทุกคนต้องเป็นเกลือ และแสงสว่าง

6 II ภราดา ทินรัตน์ คมกฤส
- กระบวนทัศน์ทิศทางงานอภิบาล และวิธีดำเนินการสัมมนาระดับภาค III คุณพลชาติ ไกรบุญ - แนวคิดวิถีเชิงบวก และกระบวนการ 4 ส (4D) - แสวงหา (Discovery) - สานฝัน (Dream) - สรรค์สร้าง (Design) - สืบสาน (Destiny)

7 IV หม่อมหลวง จตุรพิธ ชมพูนุท
กระบวนการแสวงหา (Discovery) - คุณค่าของฉันในชุมชนวัด - คุณค่าของฉันในการแพร่ธรรม - คุณค่าของชุมชนวัดของฉัน ** ลักษณะเด่นของประสบการณ์ร่วม **

8 V สำหรับวันนี้ เข้าสู่ขั้นตอน สานฝัน (Dream)
“ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” ขอบคุณครับ ด้วยความเคารพ จากคุณพ่อวัชรินทร์ ต้นปรึกษา


ดาวน์โหลด ppt การสังเคราะห์การแสวงหาของวันแรก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google