งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้าแต่พระนางมารีย์ผู้ ทรงอานุภาพ พรหมจารี ผู้เรืองพระนาม ว่าเป็นผู้ปกป้องพระศา สนจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้าแต่พระนางมารีย์ผู้ ทรงอานุภาพ พรหมจารี ผู้เรืองพระนาม ว่าเป็นผู้ปกป้องพระศา สนจักร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ข้าแต่พระนางมารีย์ผู้ ทรงอานุภาพ พรหมจารี ผู้เรืองพระนาม ว่าเป็นผู้ปกป้องพระศา สนจักร

4 และองค์อุปถัมภ์อัน น่าพิศวงยิ่ง ของ คริสตชน

5 Santa Maria, regina della pace, prega per noi เป็นที่น่าเกรงขาม ดุจ กองทัพอันเกรียงไกรใน สงคราม

6 Tu พระนางผู้เดียวมีอำนาจปราบ ความลุ่มหลง ในความชั่วให้ สิ้นไปจากแผ่นดิน

7 ข้าแต่พระแม่โปรดป้องกันลูก ให้พ้นจากศัตรู

8 ยามลูกประสบความทุกข์ยาก

9 ต้องต่อสู้กับชีวิตและวาระสุดท้าย

10 โปรดรับวิญญาณของลูกเข้าสู่ สวรรค์ด้วยเทอญ อาแมน

11 ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงสรร พานุภาพ ตลอดนิรันดร พระองค์ทรง กระทำ ให้พระนางมารีอาเป็นรูปแบบ ของพระศาสนจักรมารดาของ เรา และทรงโปรดให้พระนาง ทรงเป็น “ ผู้เสนอวิงวอน องค์อุปถัมภ์ ผู้ช่วยเหลือและคนกลาง ” โดยอาศัยคำเสนอวิงวอน ของพระนาง ขอโปรดให้เรามีความหวังใน พระสัญญาของพระองค์เสมอ ทั้งนี้อาศัยพระบารมีพระ คริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย


ดาวน์โหลด ppt ข้าแต่พระนางมารีย์ผู้ ทรงอานุภาพ พรหมจารี ผู้เรืองพระนาม ว่าเป็นผู้ปกป้องพระศา สนจักร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google