งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พหุลักษณ์ทางการแพทย์ ความหลากหลายของระบบสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พหุลักษณ์ทางการแพทย์ ความหลากหลายของระบบสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พหุลักษณ์ทางการแพทย์ ความหลากหลายของระบบสุขภาพ
4 ระบบสุขภาพชุมชน POPULAR SECTOR การดูแลตนเองของภาคประชาชน 80% การแพทย์ภาควิชาชีพ การแพทย์พื้นบ้าน FOLK SECTOR PROFESSIONAL SECTOR พหุลักษณ์ทางการแพทย์ ความหลากหลายของระบบสุขภาพ

2 ระบบการแพทย์ในชนบทไทย
ทฤษฎีธาตุ อำนาจเหนือธรรมชาติ โหราศาสตร์ ประสบการณ์

3 ปัจจัยกลาง ๆ ไม่บวกไม่ลบ อัพยากตาธรรมา
Mind Mapping ระบบสุขภาพชุมชน ปัจจัยเชิงลบ อกุศลาธรรมา ปัจจัยเชิงบวก กุศลาธรรมา ปัจจัยกลาง ๆ ไม่บวกไม่ลบ อัพยากตาธรรมา

4 คือรากฐานการทำงานเชิงรุก
5 ปฏิทินชุมชน เข้าใจวิถีชีวิต คือรากฐานการทำงานเชิงรุก

5 วิถีชีวิต ปฏิทินเศรษฐกิจ ปฏิทินวัฒนธรรม ปฏิทินอาชีพต่าง ๆ ในชุมชน
ปฏิทินชีวิตครอบครัวที่น่าสนใจ ปฏิทินกิจกรรมทางสังคม ปฏิทินประเพณีปฏิบัติต่าง ๆ ปฏิทินเศรษฐกิจ ปฏิทินวัฒนธรรม

6 6 ประวัติศาสตร์ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สาธารณสุข

7

8 เรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากชีวิต
7 ประวัติชีวิต คนจน คนทุกข์ คนป่วย หมอบ้าน คนเฒ่าคนแก่ ผู้นำทางการ/ธรรมชาติ เรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากชีวิต

9 ถอนพิษอาการเห็นแต่ไข้ไม่เห็นคน
เรียนรู้ชีวิต บ่มเพาะความละเอียดอ่อนต่อความเป็นมนุษย์ เพราะสุขภาวะคือภาวะแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

10 เครื่องมือ คือใบ ดอก ผล ที่มาจากรากเหง้าหรือต้นตอ คือ ปรัชญา / ความคิด


ดาวน์โหลด ppt พหุลักษณ์ทางการแพทย์ ความหลากหลายของระบบสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google