งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธูปหอมไล่ยุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธูปหอมไล่ยุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธูปหอมไล่ยุง

2 โรงเรียนวารีเชียงใหม่
โดย ด.ช.ปวริศ นันทชมภู ด.ญ.เคียร่า โนนากะ ด.ญ.พัทธนันท์ เม็งคำ ด.ญ.ปวีณ์นุช ชลประพันธ์ ด.ช.วัชรสิทธิ์ อรชุน ด.ช.มูเนมิทซึ โทมิดะ เลขที่ 16 เลขที่ 14 เลขที่ 8 เลขที่ 6 เลขที่ 1 เลขที่ 4 โรงเรียนวารีเชียงใหม่

3 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
โดยทางกลุ่มเราก็ได้ปรึกษากันในกลุ่มว่าเราจะทำเรื่อง ธูปหอมไร่ยุง โดยสมาชิกได้ปรึกษากับคุณย่าที่ลำปาง พวกเราก็ได้เห็นว่าเรื่องนี้น่าสนใจจึงได้ตกลงกันทำ

4 จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
เพื่อไล่ยุง เพื่อได้รู้วิธีการทำ เพื่อได้ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า

5 สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า
ธูปหอมสามารถไล่ยุง เเละกันยุงได้

6 วิธี ดำ เนิน การ

7 นำตระไคร้ ผิวมะกรูด ดอกสารภี ที่บดมาละเอียดมากแล้วในอัตราส่วน - ตระไคร้ 3 ส่วน
- ผิวมะกรูด 2 ส่วน - ดอกสารภี 2 ส่วน

8 แล้วนำ ผง ตระไคร้ ผิวมะกรูด ดอกสารภี
ที่บด มาผสมกับผงเกาะ

9 3. แล้วผสมกับน้ำ แล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ำ แล้วปั้นจนเป็นก้อน

10 4. พอได้เป็นก้อน ก็ ปั้นมาขนาดพอดีกำปั้นมือ แล้วนำมาวางบนถุงพลาสติก

11 ด้านที่มีสีขาว กำลังทำ 5. พอกดให้แน่นแล้วก็เอา ไม้ที่เรา ย้อมสีเขียวที่ปลายไม้แล้ว ก็กดปลายไม้ที่ไม่ได้ย้อมสีลงไป

12 6.พอกดไม้ลงไปแล้ว ก็พับถุงพลาสติกหนึ่งรอบ แล้วม้วน จนเป็นรูปร่าง ทรงกระบอก

13 7. นำไปตากแดด ให้แห้ง ประมาณ 1-2วัน
แล้วสามารถไปจุดได้เลย

14 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ตะไคร้หอม 3 ส่วนของกะละมัง
ดอกสารภี 2 ส่วนของกะละมัง ผิวมะกรูด 2 ส่วนของกะละมัง ผงเกาะ ส่วนของกะละมัง ก้านธูป ถาด ถุงพลาสติก น้ำ

15 ผลการทดลอง จุดแล้ว สามรถไล่ยุงได้

16 สรุปผลการทดลอง สมุนไพรหลายๆชนิดเช่น ตระไคร้ ผิวมะกรูด ดอกสารภี สามารถนำมาทำธูปเพื่อไล่ยุงได้

17 ธูปที่มีสมุนไพรเยอะๆ สามารถไล่ยุงได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ธูปที่มีสมุนไพรเยอะๆ สามารถไล่ยุงได้

18 เอกสารอ้างอิง นาง พิกุล หลีกาญจนา นาง ผัด ตาลาน นาง บุญมา คำวังเงี้ยว

19


ดาวน์โหลด ppt โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธูปหอมไล่ยุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google