งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดยโสธร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดยโสธร
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร
เขต 2 เขต1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร
เขต2 เขต1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร
เขต2 เขต1 ผลรวม 29.68% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 70.32% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ยโสธร 389,261 273,739 70.32 เขต 1 207,392 145,882 70.34 เขต 2 181,869 127,857 70.30

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร
เขต2 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต1 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ยโสธร 95.24 2.26 2.49 เขต 1 94.64 2.47 2.89 เขต 2 95.93 2.03 2.04

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดยโสธร
เขต 2 เขต1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดยโสธร
เพื่อแผ่นดิน ประชาธิปัตย์ พลังประชาชน เขต 2 เขต 2 เขต 2 เขต1 เขต1 เขต1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : ยโสธร เขต 1
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ร้อยละของคะแนนที่ได้(ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) รณฤทธิชัย คานเขต เพื่อแผ่นดิน 44,726 30.66 21.57 ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ ประชาธิปัตย์ 41,269 28.29 19.90

9 พรรคการเมือง : ยโสธร เขต 2
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ร้อยละของคะแนนที่ได้(ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) พิกิฏ ศรีชนะ เพื่อแผ่นดิน 48,406 37.86 26.62 พีรพันธุ์ พาลุสุข พลังประชาชน 47,798 37.38 26.28


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดยโสธร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google