งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสกลนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสกลนคร

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดสกลนคร เขต 1 เขต 2 เขต 3

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัดสกลนคร เขต 1 เขต 2 เขต 3

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด สกลนคร เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง สกลนคร 782,376522,05466.73 เขต 1 336,335234,82069.82 เขต 2 215,839142,48166.01 เขต 3 230,202144,75362.88 เขต 1 เขต 2 เขต 3 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 66.73% 33.27%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดสกลนคร เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สกลนคร 94.521.853.63 เขต 1 94.081.534.39 เขต 2 94.881.963.16 เขต 3 94.882.252.87 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสกลนคร ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 2 เขต 3

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขต 1 เขต 2 เขต 3 พรรคการเมือง จังหวัดสกลนคร ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง พลังประชาชน

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ) ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) เฉลิมชาติ การุญ พลัง ประชาชน 93,16439.6727.70 นิยม เวชกามา พลัง ประชาชน 82,28835.0424.47 ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย พลัง ประชาชน 75,42332.1222.42 พรรคการเมือง : จังหวัด สกลนคร เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) เสรี สาระนันท์ พลัง ประชาชน 63,33744.4529.34 จุมพฏ บุญใหญ่ พลัง ประชาชน 44,99631.5820.85 พรรคการเมือง : จังหวัด สกลนคร เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 2

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง ) ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) พงษ์ศักดิ์ บุญศล พลัง ประชาชน 57,90140.0025.15 เกษม อุประ พลัง ประชาชน 50,65935.0022.01 พรรคการเมือง : จังหวัด สกลนคร เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดสกลนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google