งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
เขต 2 เขต 1

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
เขต 2 เขต 1

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
เขต 2 ผลรวม เขต 1 24.46% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 75.54% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สุพรรณบุรี 617,478 466,435 75.54 เขต 1 358,553 267,559 74.62 เขต 2 258,925 198,876 76.81

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
เขต 2 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน สุพรรณบุรี 91.45 5.08 3.47 เขต 1 90.99 5.84 3.17 เขต 2 92.06 4.05 3.88

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี
เขต 2 เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชาติไทย เขต 2 เขต 1 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต 1 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) บรรหาร ศิลปอาชา ชาติไทย 209,989 78.48 58.57 ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 199,290 74.48 55.58 วราวุธ ศิลปอาชา 197,821 73.94 55.17 ข้อมูลถูกต้อง แก้ไขโดยเพิ่มหัวตาราง ดูตัวอย่างจากงานของ U รวมทั้งแก้ร้อยละ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง 8 8

9 พรรคการเมือง : จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 2
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม ข้อมูลถูกต้อง แก้ไขโดยเพิ่มหัวตาราง ดูตัวอย่างจากงานของ U รวมทั้งแก้ร้อยละ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) เสมอกัน เที่ยงธรรม ชาติไทย 108,905 54.76 42.06 ยุทธนา โพธสุธน 108,831 54.72 42.03 9 9


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google