งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด อุบลราชธานี เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2

3 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้ง จังหวัด อุบลราชธานี เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2

4 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัด อุบลราชธานี เขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละผู้ใช้สิทธิ เลือกตั้ง อุบลราชธานี 1,178,173901,69576.53 เขต 1 334,067265,00379.33 เขต 2 302,146224,74374.38 เขต 3 303,561235,67177.64 เขต 4 238,399176,27873.94 เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2 ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผลรวม 23.47% 76.53%

5 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง บัตรเลือกตั้ง จังหวัด อุบลราชธานี เขตร้อยละบัตรดีร้อยละบัตรเสียร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน อุบลราชธานี 95.061.813.14 เขต 1 95.141.483.38 เขต 2 96.161.552.29 เขต 3 95.951.672.38 เขต 4 92.332.814.86 บัตรเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2

6 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ผลการเลือกตั้ง จังหวัด อุบลราชธานี ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2

7 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง พรรคการเมือง จังหวัด อุบลราชธานี พลัง ประชาชน ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง ประชาธิปัตย์ชาติไทยเพื่อแผ่นดิน เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2 เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2 เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2 เขต 1 เขต 4 เขต 3 เขต 2

8 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พลัง ประชาชน 96,24536.3228.81 วุฒิพงษ์ นามบุตร ประชาธิปัต ย์ 88,98833.5826.64 ศุภชัย ศรีหล้า ประชาธิปัต ย์ 85,13132.1225.48 พรรคการเมือง : จังหวัด อุบลราชธานี เขต 1 เขต 1 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

9 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สุทธิชัย จรูญเนตร พลัง ประชาชน 87,55438.9628.98 รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ ชาติไทย 86,74438.6028.71 ชูวิทย์ พิทักษ์พร พัลลภ พลัง ประชาชน 85,30737.9628.23 พรรคการเมือง : จังหวัด อุบลราชธานี เขต 2 เขต 2 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง

10 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) ตุ่น จินตะเวช ชาติไทย 94,97640.3031.29 ศักดิ์ชัย จินตะเวช ชาติไทย 90,16238.2629.70 สุชาติ ตันติวณิชชา นนท์ เพื่อแผ่นดิน 65,95527.9921.73 พรรคการเมือง : จังหวัด อุบลราชธานี เขต 3 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 3

11 ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง ชื่อ - สกุล ภาพพรรค คะแนน เสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนน ที่ได้ ( ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ) ร้อยละของ คะแนนที่ได้ ( ต่อ จำนวน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ) สุพล ฟองงาม พลัง ประชาชน 60,06834.0825.20 อิสสระ สมชัย ประชาธิปั ตย์ 58,67233.2824.61 พรรคการเมือง : จังหวัด อุบลราชธานี เขต 4 ยกเขต ผสม ผลการเลือกตั้ง เขต 4


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์การเมือง เขตเลือกตั้งและพรรค การเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google