งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดราชบุรี
No comment

2 เขตเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี
เขต 1 เขต 2

3 เขตเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี
เขต 1 เขต 2

4 การใช้สิทธิเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี
เขต 1 เขต 2 ผลรวม 19.91% ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ไม่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 80.09% เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ราชบุรี 597,975 478,903 80.09 เขต 1 366,427 294,834 80.46 เขต 2 231,548 184,069 79.49

5 บัตรเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี
เขต 1 บัตรเลือกตั้ง เขต 2 บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน เขต ร้อยละบัตรดี ร้อยละบัตรเสีย ร้อยละบัตรไม่ประสงค์ ลงคะแนน ราชบุรี 92.78 2.89 4.32 เขต 1 93.65 2.45 3.90 เขต 2 91.40 3.59 5.00

6 ผลการเลือกตั้ง จังหวัดราชบุรี
เขต 1 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

7 พรรคการเมือง จังหวัดราชบุรี
พลังประชาชน ชาติไทย ประชาธิปัตย์ มัชฌิมาธิปไตย เขต 1 เขต 1 เขต 1 เขต 1 เขต 2 เขต 2 เขต 2 เขต 2 ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม

8 พรรคการเมือง : จังหวัดราชบุรี เขต 1
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) บุญลือ ประเสริฐโสภา พลังประชาชน 109,312 37.08 29.83 ปารีณา ปาจรียางกูร ชาติไทย 102,349 34.71 27.93 ปรีชญา ขำเจริญ ประชาธิปัตย์ 92,169 31.26 25.15

9 พรรคการเมือง : จังหวัดราชบุรี เขต 2
ผลการเลือกตั้ง ยกเขต ผสม เขต 2 ชื่อ - สกุล ภาพ พรรค คะแนนเสียง ที่ได้ ร้อยละของคะแนนที่ได้ (ต่อจำนวน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) มานิต นพอมรบดี มัชฌิมาธิปไตย 75,136 40.82 32.45 สามารถ พิริยะปัญญาพร ประชาธิปัตย์ 65,681 35.68 28.37


ดาวน์โหลด ppt เขตเลือกตั้งและพรรคการเมือง จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google