งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FireWire.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FireWire."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FireWire

2 FireWire/IEEE1394/I-Link
การเชื่อมต่อระหว่างกันของอุปกรณ์ ด้วยระบบข้อมูลดิจิตอล จะแตกต่างไปจากระบบการเชื่อมต่อแบบเดิม อย่างเช่น เครื่องเสียงที่ใช้ในบ้าน สายสัญญาณเสียง จะเป็นสายเฉพาะสำหรับเสียงเท่านั้น และเมื่อมีระบบภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง สายสัญญาณและจุดต่อเชื่อมจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ... แต่ในระบบดิจิตอล เมื่อสัญญาณทุกรูปแบบถูกเปลี่ยนไปเป็นข้อมูลแล้ว การต่อเชื่อมของอุปกรณ์เหล่านี้ สามารถใช้สายสัญญาณเส้นเดียว ที่ทำหน้าที่ในการ "รับ-ส่ง" สัญญาณที่เป็นข้อมูล และการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อีกด้วย

3 FireWire/IEEE1394/I-Link
FireWire หรือ เทคโนโลยีการรับ/ส่งข้อมูล (Input/Output) แบบอนุกรมด้วยความเร็วสูง (high-speed serial input/output technology) ถูกนำมาใช้ในปี 1995 ในฐานะของมาตรฐานอุตสาหกรรม (IEEE 1394)  สำหรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์รอบข้างแบบข้ามแพลตฟอร์ม สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์รอบข้างเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือเข้ากับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Apple ซึ่งมีแบนด์วิดท์สูง เป็นเทคโนโลยีการรับข้อมูลเข้า/ส่งข้อมูลออกที่ใช้งานง่าย

4 FireWire/IEEE1394/I-Link
ปัจจุบัน IEEE-1394 หรือ FireWire หรือ I-Link ถือเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่ง ที่ใช้สำหรับการต่อเชื่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท สื่อบันเทิง สื่อสารข้อมูล และคอมพิวเตอร์ เข้าด้วยกัน โดยมีแนวทางหลักๆดังนี้ ความสามารถในการส่งผ่านข้อมูล

5

6 FireWire/IEEE1394/I-Link

7 FireWire/IEEE1394/I-Link
2. Digital Interface and aggressive power management scheme - does not require a conversion from digital to analog for data transport and, therefore, experiences no loss of data integrity

8 FireWire/IEEE1394/I-Link
3. Small and Inexpensive - utilizes a thin serial cable priced for consumer products and able to replace larger, more expensive cables

9 FireWire/IEEE1394/I-Link
4. Easy to use 5. Hot Pluggable 6. Flexible Topology and aggressive power management scheme

10 FireWire/IEEE1394/I-Link
allows the simultaneous usage of 100, 200, and 400 Mbps devices on a bus Scalable Architecture

11 FireWire/IEEE1394/I-Link
7. Fast - at up to 400 Mbps/second of data transfer, FireWire is able to guarantee a bandwidth for just-in-time delivery of multimedia data.

12 FireWire/IEEE1394/I-Link
8. Expandable - Supports up to 63 devices with a total bus length of 72 meters using cable lengths up to 4.5 meters.

13 FireWire/IEEE1394/I-Link
8. Expandable - Supports up to 63 devices with a total bus length of 72 meters using cable lengths up to 4.5 meters.

14 FireWire/IEEE1394/I-Link
การจราจรของข้อมูล (data traffic) ระหว่างจุดเชื่อมโยง (node) ของ FireWire ต่าง ๆ แบ่งออกได้เป็น การถ่ายโอนข้อมูลแบบเสมอเวลา (isochronous) การถ่ายโอนข้อมูลแบบไม่ประสานเวลา (asynchronous)

15 FireWire/IEEE1394/I-Link
Asynchronous - this data transport technology provides connectivity to legacy technology as well as it provides command and control for new devices. Isochronous - this data transport technology guarantees delivery of multiple time-critical multimedia data streams.

16 FireWire/IEEE1394/I-Link

17 FireWire/IEEE1394/I-Link
จุดเด่นสำคัญ • ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดถึง 800 เมกะบิตต่อวินาที • เพิ่มระยะทางได้มากจนถึง 100 เมตร • ให้การเชื่อมต่อแบบ "เสียบแล้วใช้" (Plug-and-Play) • มีสถาปัตยกรรมที่ให้ประสิทธิภาพสูง • เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ FireWire ที่มีอยู่ในเวลานี้ • การส่งข้อมูลแบบเวลาจริง (Real time data delivery) • จ่ายกำลังไฟให้แก่บัสของตัวเอง (On-bus power) • ล้ำหน้ามากกว่า USB 2.0 • สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ หลากชนิด

18 FireWire/IEEE1394/I-Link
1. แผนงานตัดสินชี้ขาด (highly efficient arbitration) 2. การเข้ารหัสแบบนี้ซึ่งเรียกกันว่า 8B10B แทนที่แบบdata/strobe (D/S)

19 FireWire/IEEE1394/I-Link

20 FireWire/IEEE1394/I-Link
4 PIN Port 6 PIN CardBus 9 PIN Jack &Connector Type

21 FireWire/IEEE1394/I-Link

22 FireWire/IEEE1394/I-Link

23 FireWire/IEEE1394/I-Link
คัดลอกมาจาก DVM ฉบับที่ 20 หน้า เรียบเรียงจาก Technology Brief FireWire


ดาวน์โหลด ppt FireWire.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google