งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฉันไปคลินิก ให้พระเจ้าตรวจสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฉันไปคลินิก ให้พระเจ้าตรวจสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฉันไปคลินิก ให้พระเจ้าตรวจสุขภาพ
ประจำปี และไว้สังเกตว่าฉันป่วย

2 เมื่อพระเยซูวัดความดัน ฉันเห็นว่า
ขาดความอ่อนหวาน

3 เมื่อวัดอุณหภูมิ ปรอทแสดง 40 องศาของความกังวล

4 เมื่อตรวจหัวใจโดยคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่า
เมื่อตรวจหัวใจโดยคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่า...ต้องทำบายพาส ของความรักหลายเส้น เพราะเลือดตัน เนื่องจาก...ความโดดเดี่ยว และ ไม่เลี้ยงหัวใจที่ ว่าเปล่าของฉัน Me hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios by pases de amor, porque mis arterias estaban bloqueadas de soledad y no abastecían a mi corazón vacío.

5 ไปที่ห้อง เพื่อตรวจขา เพราะฉัน ไม่สามารถเดินไปพร้อมกับพี่น้อง และฉันไม่สามารถกอดพี่น้องเพราะอิจฉา ทำให้ฉันดุดและแข้งหัก

6 ฉันก็ได้ตรวจด้วยว่าสายตาสั้น เพราะไม่สามารถ เห็น สิ่งที่ดีในคนอื่น ๆ
También me encontró miopía, ya que no podía ver más allá de las cosas negativas de mi prójimo.

7 เมื่อฉันพบว่า ไม่ค่อยได้ยิน พระเยซูบอกว่า ฉันไม่คอยฟังเสียง ของพระองค์ทุกวัน

8 เพราะเหตุนี้ วันที่พระเยซูให้ไปตรวจ โดยไม่เสียเงิน
และอาศัยความเมตตาของพระองค์ ฉันสัญญาว่าจะทานแต่ยา ธรรมชาติที่พระองค์ ได้สั่งตามวาจาของพระองค์

9 เมื่อลูกลุกขึ้น แล้วให้น้ำหนึ่งแก้ว
ของความขอบคุณ

10 เมื่อไปทำงาน ให้กินช้อนหนึ่งของความสวยงาม

11 แต่ละชั่วโมงให้ทานหนึ่งเม็ด ของความอดทนและความเมตตา แก้วใหญ่

12 เมื่อกลับไปบ้านให้ฉีดยา
เข็มของความรักหนึ่งเข็ม

13 ก่อนนอนให้ทานคับชัวล์ของ มโนธรรมที่สงบสองเม็ด

14 ขอท่านอย่าเสียใจหรือหมดหวัง เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พระเป็นเจ้าทรงรู้ว่า ท่านรู้สึกอย่างไร พระเป็นเจ้ารู้ว่าพระองค์ ทรงให้อนุญาตสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน

15 พระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ดีที่สุดสำหับท่าน พระองค์ทรงต้องการให้ท่านได้เห็นและเข้าใจหลายอย่าง
ที่ท่านจะสามารถเข้าใจ แต่ในสถานที่ และ สถานการณ์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้น

16 ขอให้พระเป็นเจ้า ทรงอวยพรท่านเสมอ


ดาวน์โหลด ppt ฉันไปคลินิก ให้พระเจ้าตรวจสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google