งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Atelectasis นพ. ชัชชัย หอมเกตุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Atelectasis นพ. ชัชชัย หอมเกตุ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Atelectasis นพ. ชัชชัย หอมเกตุ

2 Atelectasis สภาพที่ปอดส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งข้างแฟบลง (volume loss) เนื่องจากลมภายในน้อยลงหรือไม่มีเลย

3 Atelectasis Obstructive : endobronchial, external compression
2. Passive : pneumothorax, hydrothorax Compressive : space taking lesion (mass, bulla) Adhesive : surfactant deficiency (RDS) Cicatrization : fibrosis, scar

4 Atelectasis Increased density Volume loss
- Deviation or displacement of fissure - Clouding of bronchus and vessels - Hilar displacement - Elevation of hemidiaphragm - Displacement of mediastinum - Decreased intercostal space - Compensatory overinflation - Tenting or beak diaphragm

5 Atelectasis Direct signs - Increased density - Displacement of fissure
- Clouding of bronchus and vessels

6

7 RUL atelectasis

8 RUL Atelectasis

9 RUL Atelectasis

10 RML atelectasis

11

12 RML Atelectasis

13 LUL atelectasis

14 LUL atelectasis

15 LUFTSICHEL SIGN

16 RLL atlectasis

17 RLL atelectasis

18 Discoid Atelectasis

19 Total Left Lung Atelectasis

20 GOLDEN S SIGN Peripheral lung collapse & central portion is prevented by presence of the mass Relevant fissures are concave peripherally but convex centrally (resemble S or reverse S) Importance – realize presence of central obstruction ex. bronchogenic carcinoma Initially described for RUL atelectasis, in fact applicable for any lobes

21 GOLDEN’S SIGN

22 Golden S

23 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Atelectasis นพ. ชัชชัย หอมเกตุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google