งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (antioxidants)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (antioxidants)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (antioxidants)
SORACHAI SAELIM Department of Chemistry Mahidolwittayanusorn School

2 General Scheme for auto-oxidation of Polyunsaturated
fatty acids of lipids and their consequences antioxidation activity

3 สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันสามารถยับยั้งปฏิกิริยาได้โดยการดักจับอนุมูลอิสระ
Oxy radical (RO) peroxy radical (ROO) และ lipid radical (R) ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาออโทออกซิเดชัน

4 สารที่สามารถให้อนุมูลอิสระไฮโดรเจน (H) แก่อนุมูลอิสระเหล่านี้ได้
(สมการ 4 5 และ 6) จะทำให้อนุมูลอิสระ oxy radical peroxy radical lipid radical ไม่ว่องไวกับการเกิดปฏิกิริยากับไขมันขั้นต่อไป ซึ่งจะช่วยลดหรือยับยั้งการทำลายลิปิดได้

5 โลหะไอออนเป็นตัวการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาออโทออกซิเดชันโลหะไอออนที่มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน 2 หรือมากกว่า เช่น Fe Cu Mn Cr Ni V Zn Al เร่งให้เกิดอนุมูลอิสระ oxy radical (RO) peroxy radical (ROO) และ lipid radical (R)ได้ โดยให้อิเล็กตรอนเดี่ยวกับลิปิด (สมการ 7) หรือทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (สมการ 8 และ 9)

6 การเติมสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันที่สามารถจับโลหะไอออนได้ก็จะสามารถลดการเกิดอนุมูลอิสระดังกล่าวได้
ขบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะเกิดช้าลง

7 Synthetic antioxidants
-butylated hydroxyanisole (BHA), -butylated hydroxytoluene (BHT) -tert-butyl hydroquinone (TBHQ), are widely used in the food industry because they are effective and cheaper than natural antioxidants. Their safety, however, has been questioned.

8 Ito, et al., (1986) reported that BHA was carcinogenic in animal experiments. At high doses, BHT may cause internal and external hemorrhaging, which contributes to death in some strain of mice and guinea pigs. This effect is due to the ability of BHT to reduce vitamin K-depending blood clotting factor (Ito et al., 1986).

9 บรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt สารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน (antioxidants)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google