งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของ Carbon ในสารประกอบอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของ Carbon ในสารประกอบอินทรีย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของ Carbon ในสารประกอบอินทรีย์
เรื่องต่างๆ เช่น ชนิดของ intermediate ชนิดของอัลกอฮอล์ (alcohol) ชนิดของอัลคิลเฮไลด์ (alkyl halide) ชนิดของเอมีน (amine) ซึ่งจะทำให้เข้าใจกลไกในการทำปฏิกิริยาของสาร เหล่านี้ได้ KKU-ขวัญใจ

2 ชนิดของ Carbon ในสารประกอบอินทรีย์
R - C - H H R - C - H R R - C - H H secondary (2o C) tertiary (3o C) primary (1o C) primary (1o C) 3 2 1 o เฉลยแล้ว หวังว่าคงเข้าใจ นะค่ะ อาจารย์เฉลย หน่อยครับ R R - C - R B C D A E quaternary (4o C) KKU-ขวัญใจ


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของ Carbon ในสารประกอบอินทรีย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google