งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อะตอมมิกออร์บิทัล (atomic orbital)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อะตอมมิกออร์บิทัล (atomic orbital)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อะตอมมิกออร์บิทัล (atomic orbital)
ออร์บิทัลคืออะไรครับ? สวัสดีค่ะ ออร์บิทัลคือบริเวณที่มีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอน พูดง่ายๆ ก็คือที่อยู่หรือห้องของอิเล็กตรอน นั่นแหละค่ะ ดังนั้นอะตอมมิกออร์บิทัลก็คือออร์บิทัลของอะตอม หรือเปรียบอะตอมเหมือนบ้านและออร์บิทัลเป็นห้อง ซึ่งแต่ละออร์บิทัล(ห้อง)จะมีรูปร่างต่างๆ ตามการคำนวณ ทางคณิตศาสตร์ สำหรับอะตอมมิกออร์บิทัลของ C ควรจะมี ออร์บิทัลเพียง 2 รูป คือ s ออร์บิทัลเป็นรูปทรงกลม สวัสดีครับอาจารย์ กับ p ออร์บิทัล เป็นรูปดัมเบล อยากรู้ไหมค่ะว่าเขาจะอยู่กันอย่างไร click mouse ค่ะ 1/4

2 1s2, 2s2, 2p2 ตามหลักของ Linus Pauling (1931) นั้น
6 อิเล็กตรอนของ C จะจัดเรียงอยู่ในออร์บิทัล (electron configuration) ตามชั้นต่างๆ ดังนี้ 1s2, 2s2, 2p2 จะเห็นว่าชั้นนอกของ C มี 4 อิเล็กตรอน (4 valence electrons) ซึ่งมีการจัดเรียงตามระดับพลังงาน อยากรู้ click mouse นะค่ะ 2/4

3 แต่ละออร์บิทัลจะบรรจุอิเล็กตรอน
ได้เพียง 2 อิเล็กตรอนดังนี้ 1s2, 2s2, 2p2 Energy 1s 2s 2p p X y z 1s 2s 2p p X y z แต่ ! click mouse นะค่ะ แผนภาพแสดงรูปออร์บิทัล ในชั้นที่ 1 และ 2 ของ C แผนภาพแสดงการบรรจุอิเล็กตรอนของ C ในแต่ละออร์บิทัล ที่สภาวะพื้น (Ground State) 3/4

4 แต่ในธรรมชาติอิเล็กตรอนของ C
ไม่ได้อยู่ในออร์บิทัล s และ p แบบนี้ เนื่องจากมีพลังงานส่วนหนึ่งทำให้ออร์บิทัลในชั้นที่สอง เกิดการผสมกัน (orbital hybridization) เกิดเป็น ออร์บิทัลลูกผสมใหม่ (hybrid orbitals) และมีการเรียงตัวใหม่ เพื่อให้อิเล็กตรอนอยู่ห่างกันมากที่สุด ให้ไปดูหัวข้อ ไฮบริไดเซชัน (Hybridization) ของ C ต่อเลยนะค่ะจะได้รู้ว่าจริงๆแล้ววาเลนท์อิเล็กตรอนทั้ง 4 ของ C อยู่กันอย่างไร หวังว่าคงจะเข้าใจแล้ว นะค่ะว่า ออร์บิทัลหมายถึงอะไร 4/4


ดาวน์โหลด ppt อะตอมมิกออร์บิทัล (atomic orbital)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google