งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

sp2 Hybridization ของ CH2=CH2 (Ethylene)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "sp2 Hybridization ของ CH2=CH2 (Ethylene)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 sp2 Hybridization ของ CH2=CH2 (Ethylene)
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : ต้องเข้าใจการเกิด sp2 hybridization ก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจต้องกลับไปดูเรื่อง hybridization คลิกเมาส์หรือกดแป้น enter ทุกครั้งเพื่อดูต่อไป กด page up เพื่อย้อนกลับ 3 อิเล็กตรอนวงนอกสุดของ C ของ ethylene จะอยู่ใน sp2 hybrid orbital 3 orbitals (3sp2) และอีก 1 อิเล็กตรอน อยู่ใน py orbital (1py) โดย C ทั้งสองอะตอมจะ overlap กันด้วย sp2-sp2 sigma bond และ py-py pi-bond เหลือ 4 อิเล็กตรอนใน sp2 hybrid orbital ซึ่งแต่ละ orbital ต้องการอีก 1 อิเล็กตรอน โดยจะ overlap กับ 4 H (4 s) ด้วย sigma bond KKU-ขวัญใจ

2 sp2 Hybridization ของ CH2=CH2 (Ethylene)
2 C (6 sp2 + 2 py) + 4 H (4 S) CH2=CH2 py - py Pi -bond 3 sp2 + 1 py + 3 sp2 + 1 py sp2 - sp2 Sigma bond ต้องระลึกเสมอว่าแต่ละออร์บิทัลมี 1 อิเล็กตรอนอยู่นะค่ะ 4 H2C=CH2 CH2=CH2 เอทิลีน (Ethylene) H C 121o H C 117o sp2 - s Sigma bond 1.33 A Double bond KKU-ขวัญใจ

3 รูปจำลองแบบต่างๆของ Ethylene, CH2CH2
Ball and stick model Wire frame model Space filling model KKU-ขวัญใจ

4 เมื่อเข้าใจแล้ว ลองหัดเขียนเองนะค่ะจะได้เข้าใจยิ่งขึ้น
ถ้ายังไม่เข้าใจ กดที่ กลับไปดูหน้าแรก กลับไปดูหน้าที่ 2 KKU-ขวัญใจ


ดาวน์โหลด ppt sp2 Hybridization ของ CH2=CH2 (Ethylene)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google