งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

You have two choices คุณมี 2 ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "You have two choices คุณมี 2 ทางเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 You have two choices คุณมี 2 ทางเลือก

2 Jerry is the manager of a restaurant. He is always in a good mood.
เจอรรี เป็นผจก.ร้านอาหาร ผู้มีอารมณ์เบิกบานเสมอ

3 หากมีใครถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้าง เขาจะตอบเสมอว่า
When someone would ask him how he was doing, he would always reply, หากมีใครถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้าง เขาจะตอบเสมอว่า

4 "If I were any better, I would be twins!"
คงจะดีกว่านี้ ถ้าผมมีคู่แฝด

5 Many of the waiters at his restaurant quit their jobs when he changed jobs,
พนักงานในร้านมักจะลาออกตาม หากเขาเปลี่ยนงาน

6 so they could follow him around from restaurant to restaurant
เพื่อติดตามเขาไปทุกๆร้าน

7 Why? ทำไมหรือ

8 Because Jerry was a natural motivator.
ก็เพราะ เจอร์รี คือผู้สร้างขวัญและกำลังใจที่เป็นธรรมชาติมาก

9 If an employee was having a bad day,
Jerry was always there, telling the employee how to look on the positive side of the situation. วันใดที่พนักงาน มีเรื่องเลวร้าย เขาจะไปหาทันทีและบอกเล่าสิ่งที่อยู่ด้านบวกของเรื่องนั้นให้ฟัง

10 Seeing this style really made me curious, so one day I went up to Jerry and asked him:
คนแบบนี้ที่ทำให้ฉันสนใจอยากรู้จักนัก ดังนั้นวันหนึ่ง ฉันจึงไปหาเจอร์รีและถามเขา

11 "I don't get it. No one can be a positive person all of the time
"I don't get it! No one can be a positive person all of the time. How do you do it?" ผมไม่เข้าใจเลย ไม่มีใครที่เป็นบวก มองโลกด้านดีตลอดเวลาเช่นคุณ ทำได้งัยเนี่ย

12 Jerry replied, "Each morning I wake up and say to myself, I have two choices today. I can choose to be in a good mood or I can choose to be in a bad mood. เจอร์รีตอบ “ทุกเช้าที่ตื่นนอน ฉันจะพูดกับตัวเองว่า ฉันมี 2 ทางเลือก คือเลือกมีอารมณ์ดีหรือไม่ดี”

13 I always choose to be in a good mood.
Each time something bad happens, I can choose to be victim or I can choose to learn from it. I always choose to learn from it. ฉันจะเลือกมีอารมณ์ดีเสมอ แต่ละครั้งทีมีเรื่องเลวร้าย เราเลือกได้ว่าจะตกเป็นเหยื่อหรือจะเรียนรู้จากมัน ฉันจะเลือกเรียนรู้เสมอ

14 Every time someone comes to me complaining, I can choose to accept their complaining or I can point out the positive side of life. I always choose the positive side of life." ทุกครั้งที่มีใครมาต่อว่า ฉันสามารถเลือกยอมรับหรือชี้นำสู่ด้านบวกมาให้ ฉันจะเลือกด้านบวกของมันเสมอ

15 "But it's not always that easy,“ I protested.
“แต่มันไม่ง่ายเสมอไปนะ” ผมแย้งขึ้น

16 "Yes it is," Jerry said. “ถูกต้อง” เจอร์รีบอก

17 "Life is all about choices
"Life is all about choices. When you cut away all the junk every situation is a choice. ชีวิตเต็มไปด้วยทางเลือก ยามที่ตัดเอาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกก็จะมองเห็นทางเลือกนั้นได้

18 You choose how you react to situations.
You choose how people will affect your mood. You choose to be in a good mood or bad mood. It's your choice how you live your life." คุณจะเลือกวิธีปฏิบัติกับเรื่องนั้น คุณจะเลือกวิธีที่ผู้คนจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์คุณ คุณเลือกที่จะมีอารมณ์ดีหรือไม่ดี คุณจะเลือกวิธีใช้ชีวิตของคุณเอง

19 Several years later, หลายปีต่อมา

20 I heard that Jerry accidentally did something you are never supposed to do in the restaurant business. ได้รับทราบมาว่า เจอร์รีได้ทำสิ่งผิดพลาดที่ไม่นึกฝันขึ้น

21 He left the back door of his restaurant open
เขาลืมและเปิดประตูหลังร้านทิ้งไว้

22 And then ??? จากนั้น

23 he was robbed by three armed men.
In the morning, he was robbed by three armed men. ตอนเช้า มีโจรติดอาวุธ 3 คนเข้าร้าน

24 They want? สิ่งที่โจรต้องการ

25 ปปปปลลล้นน นะซิ

26 While Jerry trying to open the safe box,
ขณะที่ เจอร์รีกำลังพยายามไขตู้เซฟอยู่

27 his hand, shaking from nervousness, slipped off the combination.
The robbers panicked and shot him. มือที่สั่นเทาด้วยความกลัว จนกุญแจหมุนรหัสลื่นหลุดไป เจ้าโจรเกิดตกใจจึงลั่นกระสุนใส่เขา

28 Luckily, Jerry was found quickly and rushed to the hospital.
โชคยังดีที่เขาถูกนำส่งโรงพยาบาลทันเวลา

29 After 18 hours of surgery หลังจากเข้าผ่าตัด 18 ชั่วโมง

30 weeks of intensive care,
and weeks of intensive care, พักฟื้นใน ICU หลายสัปดาห์

31 Jerry was released from the hospital with fragments of the bullets still in his body.…
เจอร์รีออกจาก รพ. โดยมีเศษกระสุนฝังในอยู่

32 I saw Jerry about six months after the accident.
ผมได้พบเจอร์รี 6 เดือนหลังเกิดเหตุ

33 When I asked him how he was,
เมื่อผมถามเขาว่าเป็นไงบ้าง

34 he replied, "If I were any better, I'd be twins. Want to see my scars
เขายังคงตอบว่า “คงจะดีกว่านี้ ถ้าผมมีคู่แฝด อยากดูแผล มั๊ย”

35 I declined to see his wounds, but did ask him what had gone through his mind as the robbery took place. ผมปฏิเสธที่จะดูแผล แต่ถามสิ่งที่เขาคิดในใจตอนโจรเข้าร้าน

36 "The first thing that went through my mind was that I should have locked the back door," Jerry replied. เขาตอบว่า “สิ่งแรกที่คิดคือฉันน่าจะปิดประตูหลังร้าน”

37 "Then, after they shot me, as I lay on the floor, I remembered that I had two choices: I could choose to live or could choose to die. I chose to live." “จากนั้น พอถูกยิงและล้มลง คิดได้ว่ามี 2 ทางเลือกคือ อยู่หรือตาย และฉันเลือกจะอยู่”

38 "Weren't you scared“ I asked? แล้วไม่กลัวเลยหรือ ผมถาม

39 Jerry continued, "The paramedics were great
Jerry continued, "The paramedics were great. They kept telling me I was going to be fine. เจอร์รีกล่าวต่อ “เวรเปลเยี่ยมมาก เขาให้กำลังใจฉันตลอดทางว่าไม่เป็นไร”

40 But when they wheeled me into the Emergency Room and I saw the expression on the faces of the doctors and nurses, I got really scared. แต่เมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินและได้เห็นสีหน้าของหมอและพยาบาล ฉันรู้สึกกลัวมากจริงๆ

41 In their eyes, I read 'He's a dead man.'
ภายในตาของพวกเขา ฉันอ่านได้ว่า “เขาต้องไม่รอดแน่แท้”

42 I knew I needed to take action."
ฉันรู้ว่าฉันคงต้องทำบางอย่าง

43 "What did you do?" I asked. “คุณทำอะไรล่ะ” ผมถาม

44 "Well, there was a big nurse shouting questions at me," said Jerry
"Well, there was a big nurse shouting questions at me," said Jerry. "She asked if I was allergic to anything." เจอร์รีบอก “มีพยาบาลคนหนึ่งตะโกนถามฉันว่าฉันเป็นภูมิแพ้ยาอะไรบ้างหรือเปล่า”

45 'Yes,' I replied. “เป็น” ฉันตอบชัด

46 The doctors and nurses stopped working as they waited for my reply.
เหล่าหมอและพยาบาลหยุดทำงานเพื่อรอคำตอบจากฉัน

47 I took a deep breath ฉันสูดหายใจลึก

48 and yelled, 'Bullets!' และร้องลั่นว่า “แพ้กระสุน!!!”

49 Over their laughter, I told them,
ท่ามกลางเสียงหัวเราะ ฉันบอกว่า

50 'I am choosing to live. Please operate on me as if I am alive, not dead'.
“ฉันเลือกจะมีชีวิตอยู่ ช่วยผ่าตัดฉันทีเพราะฉันยังมีชีวิต ฉันยังไม่ตาย”

51 "Jerry lived thanks to the skill of his doctors, but also because of his amazing attitude.
เจอร์รี รอดได้ด้วยฝีมือหมอบวกกับทัศนคติที่สุดยอดของเขา

52 I learned from him that ผมได้เรียนรู้จากเขา

53 every day you have the choice to either enjoy your life or to hate it.
ทุกๆวัน คุณมีทางเลือกที่จะสนุกสนานหรือชิงชังกับชีวิต

54 The only thing that is truly yours -- that no one can control or take from you-
แต่จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นของคุณเสมอ ไม่มีใครควบคุมหรือเอาของคุณไปได้

55 is your attitude, ก็คือ ทัศนคติของคุณ

56 so if you can take care of that, everything else in life becomes much easier.
ถ้าคุณควบคุมมันได้ สิ่งอื่นที่เหลือก็ไม่มีอะไรยากอีก

57 Now you have two choices to make:
ตอนนี้ คุณมี 2 ทางเลือก

58 1. You can delete this message or
2. You can forward it to someone you care about. 1 ลืมข้อความเหล่านี้ซะ หรือ 2 ส่งต่อให้คนที่คุณรักและห่วงใย

59 I hope you will choose #2. I did. หวังว่าคุณคงเลือก ข้อ 2 เหมือนกันเลย


ดาวน์โหลด ppt You have two choices คุณมี 2 ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google