งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ”
QUỸ HỖ TRỢ TỪ THIỆN C.P. VIỆT NAM กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล “CHƯƠNG TRÌNH KHÁM BỆNH TỪ THIỆN” “ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ” (CSR) TẠI XÃ ĐĂNG HÀ VÀ XÃ PHƯỚC SƠN, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC ณ ตำบล DANG HA และ PHUOC SON อำเภอ BU DANG จังหวัด BINH PHUOC NGÀY 18 THÁNG 09 NĂM 2010 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553 1

2 ÑOAØN KHAÙM BEÄNH TÖØ THIEÄN
ÑÔN VÒ THÖÏC HIEÄN: BEÄNH VIEÄN NHI ÑOÀNG I TP. HCM. HOÄI THAÀY THUOÁC TREÛ - HOÄI LHTN. TÆNH BÌNH PHÖÔÙC COÂNG TY COÅ PHAÀN CHAÊN NUOÂI C.P. VIEÄT NAM NGAØY 18 THAÙNG 09 NAÊM 2010 ÑÒA ÑIEÅM: XAÕ PHÖÔÙC SÔN – BUØ ÑAÊNG – TÆNH BÌNH PHÖÔÙC 2

3 ÑOAØN KHAÙM BEÄNH TÖØ THIEÄN
ÑÔN VÒ THÖÏC HIEÄN: BEÄNH VIEÄN NHI ÑOÀNG I TP. HCM. HOÄI THAÀY THUOÁC TREÛ - HOÄI LHTN. TÆNH BÌNH PHÖÔÙC COÂNG TY COÅ PHAÀN CHAÊN NUOÂI C.P. VIEÄT NAM NGAØY 18 THAÙNG 09 NAÊM 2010 ÑÒA ÑIEÅM: XAÕ ÑAÊNG HAØ – BUØ ÑAÊNG – TÆNH BÌNH PHÖÔÙC 3

4 “ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ” ด้วยความร่วมมือระหว่าง
กลุ่มแพทย์อาสา โรงพยาบาล Nhi Dong 1, Ho Chi Minh ชมรมแพทย์ จังหวัด Binh Phuoc กลุ่มอาสาสมัคร ในนาม “กองทุน C.P. Vietnam เพื่อการกุศล” 4

5 CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH Bác sĩ tình nguyện khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương. ตรวจรักษาโรค โดยทีมแพทย์อายุรกรรม ,จักษุแพทย์ , ทันตแพทย์ และ บริจาคยารักษาโรค Tổ chức bồi dưỡng kiến thức y tế cho người dân và thanh niên tình nguyện ở địa phương. อบรมหลักสูตร “ปฐมพยาบาล” (สำหรับประชาชนท้องถิ่น และกลุ่มเยาวชน) Tặng quà cho người dân địa phương. บริจาคผลิตภัณฑ์ CP ให้แก่ประชาชนท้องถิ่น

6 TỔNG QUÁT VỀ TỈNH BÌNH PHƯỚC
Diện tích: 6.857,1 km2 Dân số: (2007). Bình Phước có khoảng 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, đông nhất là người Kinh và người Stiêng. Người Stiêng là dân tộc bản địa chính của Bình Phước.  Người Stiêng chiếm 9,7% dân số toàn tỉnh. Tỉnh lị: thị xã Đồng Xoài Bao gồm thị xã tỉnh lị và 7 huyện khác là: Lộc Ninh; Phước Long; Bù Đăng; Đồng phú; Bình Long; Chơn Thành và Bù Đốp. TỈNH BÌNH PHƯỚC

7 NGA TU DONG XOAI

8 คณะอาสาสมัครฯรวมพลก่อนดำเนินกิจกรรม ฯ
Tập hợp điểm danh trước khi xuất phát คณะอาสาสมัครฯรวมพลก่อนดำเนินกิจกรรม ฯ 8

9 Chia 2 nhóm đi đến 2 xã Đăng Hà và Phước Sơn
อาสาสมัครฯแบ่งเป็น 2 กลุ่มเพื่อเดินทางไปดำเนินกิจกรรมที่ 2 ตำบล DANG HA และ PHUOC SON 9

10 XÃ ĐĂNG HÀ ตำบล DANG HA 10

11 XÃ ĐĂNG HÀ ตำบล DANG HA 11

12 ตรวจรักษาสุขภาพและบริจาคยาให้แก่ชาวบ้าน
Bác sĩ khám bênh và phát thuốc cho đồng bào ตรวจรักษาสุขภาพและบริจาคยาให้แก่ชาวบ้าน 12

13 ผู้แทนของบริษัท ซี.พี. เวียดนามมอบของขวัญให้แก่ชาวบ้าน
Đại diện công ty C.P trao quà cho bà con ผู้แทนของบริษัท ซี.พี. เวียดนามมอบของขวัญให้แก่ชาวบ้าน 13

14 จัดกิจกรรมกลางแจ้งและมอบไข่ต้มสุก ซี.พี ให้แก่เด็กๆ
Tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời và phát trứng gà luộc cho các em จัดกิจกรรมกลางแจ้งและมอบไข่ต้มสุก ซี.พี ให้แก่เด็กๆ 14

15 Tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho cán bộ đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên
ทีมแพทย์อาสาสมัครจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่เยาวชนท้องถิ่น ในหัวข้อ “ การปฐมพยาบาล ” 15

16 Cơ quan truyền thông địa phương phỏng vấn bà Lê Nhật Thùy
16

17 คณะอาสาสมัครฯ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
Chụp hình lưu niệm คณะอาสาสมัครฯ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 17

18 XÃ PHƯỚC SƠN ตำบล PHUOC SON 18

19 ทีมแพทย์อาสาสมัครตรวจรักษาโรคและบริจาคยาให้แก่ชาวบ้าน
Bác sĩ khám bênh và phát thuốc cho đồng bào ทีมแพทย์อาสาสมัครตรวจรักษาโรคและบริจาคยาให้แก่ชาวบ้าน 19

20 ผู้แทนของบริษัท ซี.พี. เวียดนามมอบของขวัญให้แก่ชาวบ้าน
Đại diện công ty tặng quà cho người dân ผู้แทนของบริษัท ซี.พี. เวียดนามมอบของขวัญให้แก่ชาวบ้าน 20

21 คณะอาสาสมัครฯ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
Chụp hình lưu niệm คณะอาสาสมัครฯ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 21

22 KẾT QUẢ สรุปผลกิจกรรม KHÁM & PHÁT THUỐC : Người ตรวจรักษาสุขภาพและบริจาคยา : คน Xã Phước Sơn – Bình Phước : Người (280 Trẻ em, 140 Người lớn) ณ.ตำบล Phuoc Son – Binh Phuoc : คน (เด็ก 280 คน และ ผู้ใหญ่ 140 คน) Xã Đăng Hà – Bình Phước : Người (280 Trẻ em, 230 Người lớn) ณ.ตำบล Dang Ha – Binh Phuoc : คน (เด็ก ๆ 280 คน และ ผู้ใหญ่ 230 คน) TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU : 25 Người ฝึกอบรม การปฐมพยาบาล : 25 คน 22

23 KẾT QUẢ (Tiếp theo) Tổng số tình nguyện viên tham gia chương trình : 110 Người Bệnh viện Nhi Đồng 1 : 21 Y Bác Sĩ Hội Thầy Thuốc Trẻ Tỉnh Bình Phước : 11 Y Bác Sĩ Hội Liên Hiệp Thanh Niên Tỉnh Bình Phước : 10 người Quỹ Hổ Trợ Từ Thiện C.P. Việt Nam : 68 người Trong đó Lãnh đạo người Thái, Lãnh đạo người Việt Nam và nhân viên của công ty tham gia 64 người thuộc các đơn vị Phòng thu mua, Phòng nhân sự văn phòng chính, Gia công Bình Dương + Bình Phước, Khu vực sản xuất kinh doanh thức ăn thuỷ sản (Cám tôm), Nhà máy chế biến thực phẩm (Xúc xích), Swine. Công Ty Shuchiang (là đối tác của Công Ty C.P) : 4 người

24 สรุปผลกิจกรรม (ต่อ) จำนวนผู้อาสาสมัครที่ร่วมโครงการครั้งนี้มีทั้งหมด 110 คน ประกอบด้วย กลุ่มแพทย์อาสา โรงพยาบาล Nhi Dong 1, Ho Chi Minh จำนวน 21 คน ชมรมแพทย์ จังหวัด Binh Phuoc จำนวน 11 คน กลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร จังหวัด Binh Phuoc จำนวน 10 คน กลุ่มอาสาสมัคร ในนาม “กองทุน C.P. Vietnam เพื่อการกุศล” จำนวน 68 คน (ในนั้นผู้อาสาสมัครเป็นผู้บริหารคนไทย ผู้บริหารคนเวียดนามและพนักงานมาจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ซี.พี. เวียดนามมีจำนวน 64 คน และ บริษัท SHUCHIANG ซึ่งเป็น Supplier ของบริษัท ซี.พี. เวียดนาม เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4 คน)

25 Thay mặt Ban lãnh đạo Quỹ hỗ trợ từ thiện C. P
Thay mặt Ban lãnh đạo Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty, Quý đại lý, Quý khách hàng, đối tác kinh doanh, các nhà hảo tâm và các tình nguyện viên đã nhiệt tình tham gia chương trình khám chữa bệnh từ thiện tại 2 xã Đăng Hà và Phước Sơn, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước vào ngày 18 tháng 09 năm 2010 vừa qua. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của quý vị, các bạn trong các hoạt động sau. Quý vị và các bạn có thể tham gia đóng góp vào Quỹ từ thiện C.P. Việt Nam cho các đợt hoạt động sau tại Tiền mặt : tại thủ quỹ của tất cả các chi nhánh các Công ty của Tập Đoàn C.P. trên lãnh thổ Việt Nam. (Có phiếu thu) Chuyển khoản : Tên tài khoản : Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam Số tài khoản : Ngân hàng Vinasiam 2 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

26 กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซี.พี. เวียดนาม บริษัทลูกค้า บริษัทคู่ค้าและ Supplier ได้สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการหน่วยแพทย์อาสา ” ที่ ตำบลตำบล DANG HA และ PHUOC SON อำเภอ BU DANG จังหวัด BINH PHUOC ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ ที่ผ่านมา และ หวังว่าท่านๆ จะสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศลจัดในอนาคต ทุกท่าน สามารถร่วมใจบริจาคสมทบเงินใน กองทุน C.P. เวียดนาม เพื่อการกุศล ณ ฝ่ายการเงิน C.P. ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีใบเสร็จรับเงิน) หรือสามารถโอนเงินที่ ชื่อบัญชี : Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam เลขบัญชี : Ngân hàng Vinasiam 2 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

27 Cám ơn ขอขอบคุณ 27


ดาวน์โหลด ppt “ โครงการหน่วยแพทย์อาสา ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google