งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mini MIS. 3  University Policy  Staff Expertise  Time  Budgeting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mini MIS. 3  University Policy  Staff Expertise  Time  Budgeting."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mini MIS

2

3 3

4

5

6

7

8  University Policy  Staff Expertise  Time  Budgeting

9 Mini MIS  Phasing Design  QoS Level  System Liquidity

10 Mini MIS  จากแนวคิดของ Uninet ซึ่งเป็นการสร้างระบบ Backbone กลาง ที่ทุก คนต้องใช้ โดยแต่เดิมที่ แต่ละมหาวิทยาลัยสบ ทบทุนค่าใช้จ่ายจาก งบประมาณแต่ละ มหาวิทยาลัย ซึ่ง ค่อนข้างจะลำบาก สำหรับมหาวิทยาลัย ขนาดเล็ก มาเป็นระบบ งบประมาณกลาง ดูจะ ลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนลง ดังนั้นหากเราสามารถ define ระบบ E- services ที่เป็น Common ทั้งหลายที่ มหาวิทยาลัยจำเป็น เบื้องต้น

11 Mini MIS  ระบบ IT นั้นประกอบไป ด้วยองค์ประกอบหลาย ส่วน แต่ระบบ E- Services ที่สร้างขึ้นนั้น จะวางอยู่บนระบบ Communication และ Infrastructure ที่มีอยู่ ซึ่งหากระบบเหล่านี้ไม่มี ความเสถียร ย่อมจะ ส่งผลต่อระบบ E- Services โดยตรง ดังนั้น ความสามารถในการ พัฒนาระบบ การร่วมมือ ของคนในองค์กร จะ ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ ไม่ใช่ สิ่งเดียวในหน้าที่ของ หน่วยงาน IT แต่ขาด ไม่ได้ ดังนั้น Priority ของหน่วยงาน IT จำเป็นต้องให้ ความสำคัญในเรื่องนี้เป็น อย่างยิ่ง

12 Mini MIS  การเข้าถึงระบบบริการ ต่างๆ บางครั้งเราจะพบว่า มี Services มากมายใน องค์กร แต่กระจัดกระจาย เรียกชื่อระบบต่างๆนานา มีชื่อย่อน่าสนใจ แต่ สำหรับ Layman ทั่วๆไป การค้นหา หรือการ เรียกใช้จะเป็นเรื่องที่ ลำบากมาก อย่างกรณีที่ หลายคนเรียกการให้ ข้อมูลแก่ผู้บริหารแบบ Business View หรือ End to End Management หมายความว่า ผู้ใช้มักจะ ไม่สนใจว่า ระบบ Services ต่างๆ เรียกชื่อ ว่าอะไร และควรจะไปหา ที่ใด รู้แต่ว่าจะทำเรื่องนั้น เรื่องงนี้เป็นหลัก

13 Mini MIS  Frontend Design จะเป็นเรื่อง Serious ที่หน่วยงาน IT จะต้องพิจารณา ไม่ว่าจะมี App ดีแค่ไหน Technology ดีแค่ใดก็ตาม หาก Frontend หรือ Interface มีความซับซ้อน การจูงใจในการใช้งาน หรือ ความร่วมมือในการใช้งานจะเป็นปัญหา เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องใหญ่ มิฉะนั้น CRM คงไม่มีความสำคัญต่อ องค์กรต่างๆมากมายอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน Software ดังๆหลายตัวที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ก็ล้วนแล้วแต่มาจาก Customer Approach ทั้งสิ้น  ระบบกลาง จำเป็นที่จะต้องควบคุมรูปแบบของ Interface ให้เป็นแนวเดียวกัน เหมือนกรณีของพวก Cooperate Image ที่ควบคุมลักษณะการเสนอข้อมูล การใช้ข้อความ การใช้สี ที่ชัดเจน เพื่อสื่อภาพลักษณ์ ขององค์กรสู่สาธารณะชน เช่นเดียวกับการออกแบบ ระบบ หากมี Pattern ที่คงที่ การใช้งาน ความร่วมมือ ในการใช้งานจะดีขึ้น ลด Training Cost ลงไปอย่าง มาก


ดาวน์โหลด ppt Mini MIS. 3  University Policy  Staff Expertise  Time  Budgeting.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google