งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department of Disease Control Ministry of Public Health

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department of Disease Control Ministry of Public Health"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department of Disease Control Ministry of Public Health
VPD Surveillance and Outbreak Control – Measles Elimination Program in Thailand Department of Disease Control Ministry of Public Health

2 National Disease Surveillance: passive surveillance
: Report 506

3 Surveillance and rapid response team 1,030 teams
Central - SRRT 4 teams Regional - SRRT 24 teams Provincial - SRRT 76 teams District - SRRT 926 teams Sub-district Village Health Volunteers

4 Early Warning and Response System
Surveillance: Case-based surveillance Event-based surveillance Data Reports Collect Analyse Interpret Capture Filter Verify Signal Response Assess Public health alert Investigate Control Post-outbreak strengthening Evaluate

5 Flow of Report 506 Patient Hospital Lab. District Health Office
ICD10 OPD Health Center notify Report 506/507 SRRT Lab. HCIS R506 computer-based program IPD The process of surveillance is passive. When a patient come to hospital District Health Office Provincial Health Office

6 60 Diseases under 506 surveillance
1. Food and Water borne diseases 2. Vaccine Preventable diseases 3. Vector-borne diseases 4. Zoonotic diseases 5. CNS Infectious diseases 6. Respiratory Infectious diseases 7. Other infectious diseases

7 Vaccine Preventable Diseases
EPI program Diphtheria Tetanus Pertussis Hepatitis B JE Mumps Measles Rubella Polio - AFP Not EPI program Chicken pox Hepatitis A

8 Objectives To monitor trends of diseases To detect outbreak
To describe epidemiological information To identify high risk group of illness

9 Example of VPD: Diphtheria
Case definition Suspected case Fever with sorethroat and dirty grey patch at tonsil, pharynx, nasal cavity, or glottis Probable case Suspected case with one of the following: Airway obstruction Neuritis Contact to another confirmed case within 2 weeks before onset of illness Confirmed case Suspected case who has throat swab culture positive for Corynebacterium diphtheriae

10 Diphtheria Situation in Thailand
DTP in Thailand

11 Diphtheria outbreak in Loei, 2012
ร้อยละของอาการป่วยจากโรคคอตีบในอ.ด่านซ้าย 24 มิถุนายน – 9 กันยายน 2555 (จำนวนผู้ป่วยรวม 32 ราย)

12 Control measures Close contacts including: Household contacts
Classroom or workplace contacts Any person who had history of contact to the patient during 2 weeks before to 4 weeks after onset of illness e.g. friend, relatives, neighbors, health care workers

13 Control measures All closed contacts must be prescribed Erythromycin 50mg/kg/day for 7 days (if throat swab positive, extend erythromycin to 10 days) and closely observe signs and symptoms of diphtheria

14 Control measures All close contacts must be checked for the history of vaccination Complete 5 doses of DTP but more than 5 years ago: give dT 1 dose Incomplete DTP: continue with the next doses according to routine immunization program **Keep up vaccine coverage > 95% in the routine immunization

15 Measles Elimination, Thailand
Bureau of Epidemiology, DDC Bureau of General Communicable Diseases, DDC National Institute of Health, DMSc Bureau of Practical Development, DMS

16 Measles elimination: WHO definition
No endemic measles case for at least 12 months Under an effective measles surveillance

17 Effective measles surveillance
Suspected cases > 2: pop at country level Investigation with in 48 hr after case detection >80% Measles IgM >80% of individual cases Genotyping >80% of outbreak events

18 Case definition Suspected case
Fever > 38๐C AND cough AND maculo-papular rash with one of the following symptoms: conjunctivitis (red eye) runny nose Koplik ‘s spot Each individual case needs to be reported and investigated according to measles elimination program

19 Laboratory investigation
Individual case: single serum for Measles IgM Outbreak: 10 – 20 single serum specimens in an outbreak to confirm measles (Measles IgM) 1 – 5 throat swab specimens (using influenza viral transport media) in an outbreak to identify measle virus genotype (viral isolation and PCR)

20 ME Reporting system using online database

21

22

23

24

25

26 Number of reported measles by month, Thailand, 2011 - 2012

27 Number of reported measles by province, 2011
Measles outbreak ปัตตานี นราธิวาส ต.ค. - ธ.ค. Rubella outbreak ปัตตานี ต.ค. Rubella outbreak ก.ย. – ต.ค. Measles outbreak ก.ย. – ต.ค. Measles outbreak จ.ลำปาง ก.ย. – ต.ค. Rubella outbreak น่าน พ.ค. Rubella outbreak ธ.ค. Rubella outbreak สมุทรปราการ ก.พ Number of cases Number of cases R506 (75 prov) Measles elimination (41 Prov)

28 Number of reported measles by province, 2012
Measles outbreak ม.ค. R/O Measles outbreak มิ.ย. Measles outbreak ก.พ. Measles outbreak ก.พ. Measles outbreak ก.ค. Number of cases Number of cases Measles cluster เม.ย. R506 (69 prov) Measles elimination (66 Prov)

29 Confirmed Measles outbreak, 2012
Province Place Age (yr) Race onset %AR 1 Chiang Rai School - Community 0 - 12 Jan NA 2 Petchaboon Chicken slaughtering factory 18 – 25 Myanmar Feb 1.8 3 Kanchanaburi Prison 22 – 34, 40 Thai 0.9 4 Phuket Foreign tourist (Europe) Adult Apr 4 ราย 5 Chiang Mai (R/O measles) School 6 – 9 June 8

30 สรุปสถานการณ์โรคหัด ประเทศไทยยังมีการเกิดโรคหัดภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง และมีการระบาดเป็นกลุ่มใหญ่ประปราย ยังมีกลุ่มอายุที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ได้แก่ 20 – 30 ปี โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ยังมีพื้นที่ที่ความครอบคลุมของวัคซีนต่ำ ทำให้เกิดการระบาดในเด็ก

31 สรุปและข้อเสนอแนะต่อระบบเฝ้าระวัง
มีความพร้อมของการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานทั้ง NIH และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรมีการประเมินข้อมูลความครอบคลุมของวัคซีน จังหวัดที่มีอัตราป่วยในเด็กสูง หรือ มีการระบาดในโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt Department of Disease Control Ministry of Public Health

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google