งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มวนแดงนุ่น Kapok bug Odontopus nigricornis Stal

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มวนแดงนุ่น Kapok bug Odontopus nigricornis Stal"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มวนแดงนุ่น Kapok bug Odontopus nigricornis Stal
จัดทำโดย นางสาว พรกมล นนท์ศิริ มวนแดงนุ่น

2 มวนแดงนุ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Odontopus nigricornis Stal
ชื่อท้องถิ่น : ชื่อไทย: มวนแดงนุ่น ชื่อสามัญ : Kapok bug อันดับ : Hemiptera วงศ์ : Pyrrhocoridae

3 มวนแดงนุ่นจัดว่าเป็นแมลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ แมลงนี้กินอาหารโดยใช้ปากเจาะดูด มีปากแหลมคล้ายท่อ สามารถปักลงในพืชดูดใบน้ำเลี้ยง พืชจะทิ้งรอยแห้งตายไว้ตรงที่มันดูด มวนหลายชนิดมีสีสรรสวยงาม อาศัยได้ทั้งในดิน น้ำและตามตัวสัตว์ ไม่มีระยะดักแด้

4 รูปร่าง ลักษณะ ลักษณะ : ฟีเมอร์ของขาหน้ามีฟันเป็นหนามเล็กๆคล้ายฟันเลื่อย และมี หนามยาว 1 หรือ 2 อัน หนวดปล้องที่ 1 และ 2 ยาวไล่เลี่ยกัน ปล้องที่ 3 สั้นที่สุด สี : ลำตัวสีเหลืองปนน้ำตาลอ่อน สีเหลืองอ่อนปนแดง หรืออาจจะมีสีแดงก็ได้ อุปนิสัย : มวนแดงนุ่นมักปรากฏทีละมากๆเป็นครั้งคราว

5 พืชอาหาร: ดูดกินเมล็ดนุ่นเป็นส่วนใหญ่ พืชอาหารอย่างอื่นก็มีต้นสำโรง ผลและเมล็ดของไม้ป่าต่างๆ
ความยืนยาวของชีวิต: ระยะไข่ 5-7 วัน, ระยะตัวอ่อน เดือน ลอกคราบ 5 ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัย, ตัวเต็มวัยตัวเมียมีอายุนานประมาณ 1 เดือน

6 อุปกรณ์ กล่องเลี้ยงแมลง 2. เศษใบไม้จากธรรมชาติที่ไปเก็บมวนแดงนุ่นมา

7 3. กะหล่ำปลี 5. ขวดดองแมลง 6. ethyl alcohol 70% 4. ที่คีบ

8 วิธีการ 1. ทำความสะอาดกล่องเลี้ยงแมลงและอุปกรณ์ โดยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% 2. เก็บตัวอ่อนของมวนแดงนุ่นมาเลี้ยง 3. มีการลอกคราบในระยะตัวอ่อนเพื่อเจริญไปเป็นตัวเต็มวัย

9 4.เมื่อเลี้ยงได้ในแต่ละระยะก็จดบันทึกลักษณะ และเก็บบางส่วนดอง ใน ethyl alcohol 70%

10 5. ให้พืชอาหารพอสมควร ในที่นี้ เราใช้กะหล่ำปลีสด
6. เลี้ยงจนครบวงจรชีวิต แล้วจัดทำวงจรชีวิตลงในแผ่นโฟม

11 ปัญหาที่พบในการเลี้ยงแมลงและการแก้ไข
1. นำพืชอาหารจากตู้เย็นมาใส่ในกล่องเลี้ยงแมลง ทำให้เกิดไอน้ำ เกิดความชื้นขึ้นจึงส่งผลให้กล่องเลี้ยงแมลงดูสกปรก และอาจก่อให้เกิดโรคกับแมลงด้วย - ก่อนนำพืชอาหารมาให้ ควรทิ้งไว้ให้แห้งก่อน 2. เลี้ยงแมลงไว้ในที่อุณหภูมิต่ำเกินไป เช่น ห้องแอร์ทำให้แมลงตาย - นำไปเลี้ยงไว้ในอุณหภูมิปกติ หรือนอกบ้าน

12 3. เมื่อนำไปเลี้ยงไว้นอกบ้าน ก็มีมดมารบกวน หรือเวลามีแมลงในกล่องตายมดก็จะมากินซากนั้นแต่เท่าที่สังเกตแล้วมดไม่สร้างปัญหา หรือทำลายแมลงของเรา เพียงแค่สร้างความรำคาญให้เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt มวนแดงนุ่น Kapok bug Odontopus nigricornis Stal

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google