งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางและแนวทางการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางและแนวทางการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางและแนวทางการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ความต้องการแรงงานด้านไอทีปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต
จำแนกตามตำแหน่งงาน 15.3% 327 ความต้องการใน 2 ปี บุคลากรปัจจุบัน 60.7 77.2 83.6 74.1 89 107.1 79 72.5 55 58 70.3 195.0 173.7 42 122.2 40 65.4 166.7 37 26 20 19 18 260.0% 15 5 งานวิจัยความต้องการบุคลากรไอที ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของ SIPA และ BOI

3 ความต้องการแรงงานด้านไอทีปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต
จำแนกตามระดับการศึกษา ความต้องการในอนาคต บุคลากรปัจจุบัน งานวิจัยความต้องการบุคลากรไอที ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ของ SIPA และ BOI

4 แหล่งงานของนักศึกษาไอทีภาคเหนือ

5 หลักสูตรไอทีปัจจุบัน
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ พุทธศักราช 2546 Programming Microsoft .NET Technology ASP.NET Sun Microsystem Java Technology JSP (Java Server Page)

6 ห้องปฏิบัติการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

7 ผลงานนักศึกษา ชนะเลิศการแข่งขัน Northern Thailand Programming Competition 2009

8 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการใน 8 จังหวัดภาคเหนือ และนานาชาติ เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาศักยภาพและการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดในระดับสากล

9 Information Technology
ม.3 Information Technology ปวช. ม.6 ปวส.สาขาอื่น เรียนปรับพื้นฐาน ปวส. Game & Simulation Programming Networking Embedded เรียนปรับพื้นฐาน ป.ตรี Game & Simulation Programming Networking Embedded IT Using

10 ศักยภาพของบุคลากร วท.เชียงใหม่ 4 ม.ฟาร์อีสเทอร์น 3 วอศ.เชียงใหม่
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาด้านไอที และใกล้เคียง รวมทั้งบุคลากรจากสถานศึกษาและองค์กรอื่นที่ร่วมมือ องค์กร จำนวน วท.เชียงใหม่ 4 ม.ฟาร์อีสเทอร์น 3 วอศ.เชียงใหม่ ม.พายัพ 1 วท.ลำพูน ม.ราชภัฏ วท.ลำปาง ม.ราชมงคล วอศ.ลำปาง SIPA ม.เชียงใหม่ ม.นอร์ท

11 บุคคลากรด้านไอทีที่จะป้อนเข้าสู่ตลาด

12 สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ Thai Report Software House
Programming Microsoft Sun CAT Programming TT&T Networking สถานประกอบการที่ร่วมเป็นเครือข่าย(ทวิภาคี) Networking IBM TOT Programming Networking สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3BB Networking CKA Business Game & Simulation Pantip Chiang Mai Thai IT Development Programming Thai Report Software House Programming

13 สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
EDU Management FEU SIPA EDU EDU EDU PYU BOI CMU NCU NSTDA EDU/Laboratory NBT EDU PR สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ RMU EDU EDU RJU MJU NECTEC EDU EDU/Laboratory Northern Web Master สถานศึกษาและองค์การที่ร่วมเป็นเครือข่าย(ตัวป้อนและจัดการศึกษา) Thepbordin School ตัวป้อน

14 สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ Thai Report Software House
Programming Microsoft Sun CAT Programming TT&T Networking สถานประกอบการที่เป็นแหล่งงาน Networking IBM TOT Programming Networking สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3BB Cantary 9 Networking Game & Simulation CKA Business Game & Simulation Pantip Chiang Mai Thai IT Development Programming Thai Report Software House Programming

15 สถานประกอบการที่ร่วมเป็นเครือข่าย(ทวิภาคี)
ความร่วมมือ ปวส. ป.ตรี Sun Microsystem Programming 50 250 Microsoft 80 300 TT&T Networking 10 3BB IBM Programming/Hardware 70 CAT TOT CKA Digital Content/Game 20 150 Thai IT Development Thai Report Software House

16 สถานประกอบการที่เป็นแหล่งงาน
ความร่วมมือ ปวส. ป.ตรี Sun Microsystem Programming 20 100 Microsoft 50 200 TT&T Networking 5 3BB IBM Programming/Hardware CAT TOT CKA Digital Content/Game 10 80 Thai IT Development Thai Report Software House

17 Area Based Cluster Vocational Education Institute
โครงสร้างการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนง.สถาบัน,สำนัก,ฯลฯ) คณะกรรมการที่ปรึกษาภาครัฐ คณะกรรมการที่ปรึกษาภาคเอกชน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน คณะ/ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์การเรียนไอที (วิทยาลัยในสังกัด สอศ.ร่วมสมทบ) เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน Area Based Cluster Vocational Education Institute


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางและแนวทางการจัดตั้ง สถาบันการอาชีวศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google