งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 The Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics (DIAD study)  JAMA. 2009;301(15):1547-1555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " The Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics (DIAD study)  JAMA. 2009;301(15):1547-1555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  The Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics (DIAD study)  JAMA. 2009;301(15):1547-1555

3  Coronary artery disease (CAD)  Coronary artery disease (CAD) : major cause of mortality and morbidity in patients with type 2 DM  Often asymptomatic until MI or sudden cardiac death  Type 2 DM = CAD risk equivalent  Current standard of care emphasizes the reduction of cardiovascular risk factors  But  But the utility of screening patients with type 2 DM for asymptomatic CAD is controversial.

4

5  To assess whether routine screening for CAD identifies patients with type 2 DM as being at high cardiac risk and whether it affects their cardiac outcomes.

6 Method  Age 50-75 years  Onset of type 2 DM occurred at age  30 years  No history of ketoacidosis  Angina pectoris or chest discomfort  Stress test or CAG within the prior 3 years  History of MI, heart failure, or coronary revascularization  Abnormal rest EKG results  Pathological Q waves  Ischemic (1 mm depression) ST segments  Deep negative T waves, or  Complete LBBB Inclusion criteria (3) Exclusion criteria (7)

7 Method  Any clinical indication for stress testing  Active bronchospasm precluding the use of adenosine  Limited life expectancy due to cancer or end-stage renal or liver disease

8

9 Method  Between July 2000 and August 2002. (25 month)  DIAD protocol  The study design and procedures were explained by a member of the local research team  All participants  History : health status, medications, intervening cardiac events, additional stress testing, CAG, and revascularizationat 6- month intervals  Physical examination : diabetic neuropathy, cardiac autonomic dysfunction  Lab : Blood and urine laboratory testing

10 Method  Randomization  Sequential identification number at each site  A corresponding sealed envelope was opened  Random permuted blocks (block size 6) sequence 1:1  561 participants was screening with adenosine Tc- 99m sestamibi MPI, interpreted by nuclear cardiologists

11

12  Nonfatal MI  Cardiac death-included fatal MI (within 30 days)  Death due to heart failure or arrhythmia  Sudden cardiac death  Unstable angina  Heart failure  Stroke  Coronary revascularization Primary end point Secondary end points

13 DataStatistic analysis SAS statistical software version 9.1 Bivariate associations, according to loss F/U, randomization status, and factors associated with cardiac events t tests Wilcoxon Rank sum,  2, and Fisher Changes in medicationsMcNemar test and logistic regression. Hazard ratios (HRs) comparing (1)Events in screened vs nonscreened (2)Events in participants with normal MPI vs nonperfusion, small or moderate or large perfusion defects Cox proportional hazards regression

14 Was the assignment of patients to screening randomised ?

15 Were measures objective or were the patients and clinicians kept “blind” to which treatment was being received?

16  Mean (SD) 4.8 (0.9) years  Median 5 years  F/U was complete 97% at 3.5 years  Last data collected in Sep 2007  Mean (SD) 4.8 (0.9) years  Median 5 years  F/U was complete 97% at 3.5 years  Last data collected in Sep 2007

17

18

19

20 Were the groups similar at the start of the trial?

21 Aside from the allocated screened, were groups screened equally?

22 Were all patients who entered the trial accounted for? – and were they analysed in the groups to which they were randomised?

23

24

25  32 cardiac event (17 MI + 15 cardiac death)  Overall cumulative 5-year cardiac event rate = 2.9 % (average 0.6% per year)

26

27

28  Mean (SD)  Mean (SD) MPI defect size [P = 0.12]  Cardiac event4.1% (6.6%)  No cardiac event 1.4% (2.2%)  Negative predictive value  Negative predictive value of having a normal MPI = 98% (401of 409).  Positive predictive value  6% (7 of 113) of patients for any MPI abnormality  12% (4 of 33) of patients for moderate or large MPI defects.

29 Cardiac event +veCardiac event - ve Test + ve7106 Test - ve8401

30

31

32

33  Male sex  Diabetes duration  Microalbuminuria/proteinuria  Serum creatinine  Symptomsof peripheral neuropathy  Diminished peripheral sensation  Cardiac autonomic dysfunction  Peripheral vascular disease  Elevated LDL  Family history of premature CAD  Male sex  Diabetes duration  Microalbuminuria/proteinuria  Serum creatinine  Symptomsof peripheral neuropathy  Diminished peripheral sensation  Cardiac autonomic dysfunction  Peripheral vascular disease  Elevated LDL  Family history of premature CAD

34

35 How large was the screening effect? Hazard Ratio =0.88 Relative Risk = 2.7%/3.0% = 0.9 Absolute Risk Reduction = 3.0%-2.7% = 0.3% Relative Risk Reduction = 1.0-0.9 = 0.1 or 10% Number Needed to Screen = 1/0.003 = 333

36 How precise was the estimate of the treatment effect?

37  Cardiac event rates ในประชากรที่ศึกษา 0.6% per year  อัตราน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้  เห็นผลการเกิด cardiac event จากการคัดกรองได้ไม่ชัดเจน  อัตราต่ำกว่าบางการศึกษาอื่นที่มีมาก่อน (retrospective analysis; cardiology laboratories) 3-4 เท่า เนื่องจาก ประชากรในการศึกษาอื่นนั้นๆ มี risk มากกว่า  อัตราใกล้เคียงกับ 3 การศึกษาในการ screening asymptomatic ischemia in type 2 DM  ACCORD study = 1.4% per year มีการกำหนด primary outcome definition, selection older patient with specific additional risk

38  ความผิดปกติที่ตรวจพบจากการทำ MPI สัมพันธ์กับ อุบัติการณ์การเกิด cardiac event แม้ว่าจะมี PPV ต่ำ และยังมีโอกาสเกิด cardiac event ได้แม้ในคนที่ผล MPI ปกติ  Cardiac outcomes ที่ดี เกิดจาก  Aggressive guideline-driven management of cardiac risk factor  การ screen ซ้ำที่ 3 ปี พบว่ามี resolution of inducible ischemia

39  ผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี intermediate cardiac risk  Long-standingdiabetes  Older age  Obesity  ผู้ป่วยที่คาดว่าจะมี high cardiac risk  Poor ability to exercise  จากผล PPV, NPV พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ cardiac event เกิดใน normal screening test

40  Cardiac event rates were significantly lower than originally anticipated at the time of the design of the study  Not have the power to exclude a small difference between the screened and unscreened participants  Non protocol stress tests were done during F/U when clinically indicated in both groups  Screening led to only a modest reduction in subsequent diagnostic testing  In no-screening group : crossover to a physician-direct screening strategy and theoretically

41 Clinical implications  Routine screening for inducible ischemia in asymptomatic patients with type 2 DM cannot be advocated  Yield of detecting significant inducible ischemia is relatively low.  Overall cardiac event rate is low.  Routine screening does not appear to affect overall outcome.  Routine screening of millions of asymptomatic diabetic patients would be prohibitively expensive

42 Will the results help me in caring for my patient?

43 Screening criteria CriteriaThis study The burden of suffering Death, Disease, Disability, Discomfort, Dissatisfaction, Destitution The quality of screening test Sensitivity and specificity, Simplicity, Safety, Cost Effectiveness of Treatment Cost-effectiveness Longevity

44


ดาวน์โหลด ppt  The Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics (DIAD study)  JAMA. 2009;301(15):1547-1555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google