งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารประกอบโคเวเลนต์ เกิดจากอะตอมของอโลหะ กับ อโลหะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารประกอบโคเวเลนต์ เกิดจากอะตอมของอโลหะ กับ อโลหะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารประกอบโคเวเลนต์ เกิดจากอะตอมของอโลหะ กับ อโลหะ
เป็นการนำเวเลนต์อิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกัน

2 สารประกอบโคเวเลนต์

3 สารประกอบโคเวเลนต์

4 สารประกอบโคเวเลนต์

5 สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์
มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว แก๊ส มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ำ สามารถละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ส่วนใหญ่ไม่นำไฟฟ้า

6 สารประกอบโคเวเลนต์ที่พบในชีวิตประจำวัน
สูตรเคมี ประโยชน์ แก๊สแอมโมเนีย NH3 แก้วิงเวียนศรีษะ , ทำปุ๋ย แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ทำน้ำแข็งแห้ง , ผสมน้ำอัดลม กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) HCl ล้างสนิม , ผลิตผงชูรส

7 สารประกอบโคเวเลนต์ที่พบในชีวิตประจำวัน
สูตรเคมี ประโยชน์ แก๊สโพรเพน C3H8 แก๊สหุงต้ม , ผลิตพลาสติก กลูโคส C6H12O6 ให้พลังงานกับร่างกาย เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) C2H5OH ล้างแผล

8 สารประกอบที่ไม่ละลายน้ำ
ชื่อสารประกอบ สูตรเคมี แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) CaCO3 แคลเซียมซัลเฟต (ยิปซัม) CaSO4 แบเรียมซัลเฟต BaSO4 ซิลเวอร์คลอไรด์ AgCl

9 การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
เนื่องจากสารประกอบพวกนี้มีสูตรที่เขียนถูกต้องได้หลายแบบ เช่น CO, CO2, PCl3, PCl5 ฉะนั้นในการอ่านชื่อ จึงต้องอ่านจำนวนอะตอมด้วยภาษากรีกดังนี้ 1 = มอนอ 2 = ได 3 = ไตร 4 = เตตระ 5 = เพนตะ 6 = เฮกซะ 7 = เฮปตะ 8 = ออกตะ 9 = โนนะ 10 = เดคะ แล้วลงท้ายเสียงเป็น ไอด์ (ide)

10 อ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ต่อไปนี้
CO คาร์บอนมอนอกไซด์ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์ SO2 ……………………………………………………………… SO3 ……………………………………………………………… CCl4 ………………………………………………………………

11 สารประกอบที่มีชื่อเป็นภาษาไทย และชื่อเฉพาะ น้ำประสานทอง (บอแรกซ์)
ลำดับ ชื่อภาษาไทย สารเคมี 1 เกลือแกง NaCl 2 โซดาไฟ, โซดาแผดเผา NaOH 3 โซดาซักผ้า Na2CO3 4 ผงฟู, เบกกิ้งโซดา NaHCO3 5 น้ำประสานทอง (บอแรกซ์) Na2B4O7 6 ด่างคลี KOH 7 ด่างทับทิม KMnO4 8 หินปูน CaCO3 9 น้ำปูนใส, ปูนขาว Ca(OH)2 10 ปูนดิบ CaO

12 สารประกอบที่มีชื่อเป็นภาษาไทย และชื่อเฉพาะ น้ำตาลทราย (น้ำตาลซูโครส)
ลำดับ ชื่อภาษาไทย สารเคมี 11 ดีเกลือ MgSO4 12 กรดเกลือ HCl 13 ดินประสิว KNO3 14 กรดดินประสิว HNO3 15 กรดน้ำส้ม CH3COOH 16 กรดกำมะถัน H2SO4 17 น้ำตาลกลูโคส C6H12O6 18 น้ำ H2O 19 น้ำตาลทราย (น้ำตาลซูโครส) C12H22O11 20 แอมโมเนีย NH3

13 สารประกอบที่มีชื่อเป็นภาษาไทย และชื่อเฉพาะ ลำดับ ชื่อภาษาไทย สารเคมี
19 น้ำตาลทราย (น้ำตาลซูโครส) C12H22O11 20 แอมโมเนีย NH3 21 มีเทน CH4 22 เอทานอล C2H5OH 23 คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต เพนตะไฮเดรต CuSO4.5H2O 24 แมกนีเซียมคลอไรด์ไดไฮเดรต MgCl2.2H20 25 ลูกเหม็น C10H8 26 สารส้ม K2Al2(SO4)4.24H2O


ดาวน์โหลด ppt สารประกอบโคเวเลนต์ เกิดจากอะตอมของอโลหะ กับ อโลหะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google